Title:
Novi Slovenski biografski leksikon. Drugi zvezek (B–Bla)
Edited by:
Other authors:
editorial Martin Grum (tehnični urednik / managing editor), Rok Kraigher, Oto Luthar (vodja projekta / project manager), Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Mateja Ratej, Barbara Šterbenc Svetina
section editors Matej Ažman, Marjetka Balkovec Debevec, Dragan Božič, Vojteh Cestnik, Franc Cimerman, Martin Grum, Eva Holz, Aleksander Horvat, Drago Kladnik, Andrej Kranjc, Vojo Likar, Ahac Meden, Peter Mikša, Jasna Milinković, Jožica Narat, Mateja Ratej, Blaž Resman, Ingrid Slavec Gradišnik, Jurij Snoj, Petra Testen, Kristina Toplak, Tatjana Veljanovski, Luka Vidmar, Branko Vreš
experts/consultants Branko Vreš, Janez Bogataj, Gvido Bratina, Robert Brus, Davorin Kračun, Marijan Pavčnik, Matija Svetina, Lilijana Šprah, Alenka Švab, Cirila Toplak, Jože Vižintin, Zvonka Zupanič Slavec
individual contributors France Adamič, Rok Andres, Matej Ažman, Alenka Bagarič, Matjaž Barbo, Anton Bebler, Peter Bedjanič, Matjaž Bizjak, Tina Bohak, Oskar Böhm, Kristina Božič, Milan Brglez, Bojko Bučar, Vojteh Cestnik, Marjeta Ciglenečki, Nataša Cigoj Krstulovič, Franc Cimerman, Jožica Čeh Steger, Metod Čepar, Filip Čuček, Igor Dakskobler, Dušan Devetak, Monika Deželak Trojar, Alenka Di Battista, Marjan Dolgan, Darko Dolinar, France M. Dolinar, Marijan Dović, Mitja Durnik, Zdenko Fajdiga, Gregor Fazarinc, Rok Fink, Metka Furlan, Jure Gašparič, Matjaž Geršič, Oto Giacomelli, Nataša Gliha Komac, Damir Globočnik, Maja Godina Golija, Špela Goričan, Klemen Grabnar, Igor Grdina, Martin Grum, Damijan Guštin, Maja Hakl Saje, Bruno Hartman, Vito Hazler, Kristina Hmeljak, Tatjana Hojan, Eva Holz, Marjeta Humar, Nataša Ivanović, Zoltan Jan, Primož Jesenko, Franci Just, Janez Kavčič, Karmen Kenda Jež, Simona Kermavnar, Drago Kladnik, Rudi Klanjšek, Matjaž Klemenčič, Bogdan Kolar, Blaž Komac, Polonca Končar, Miha Kosi, Urša Kosmač Marc, Darja Koter, Vladimir Kotnik, Fanika Krajnc Vrečko, Alojz Kralj, Andrej Kranjc, Mojca Kreft, Vesna Krmelj, Jakob Likar, Uršula Lipovec Čebron, Metka Lokar, Igor Lukšič, Branko Marušič, Ahac Meden, Jelka Melik, Jože Mencinger, Teja Merhar, Jasna Merkù, Majda Merše, Darja Mihelič, Jože Mihelič, Peter Mikša, Jasna Milinković, Katarina Mohar, Lela Angela Mršek Bajda, Jakob Müller, Jože Munda, Barbara Murovec, Mina Mušinović, Aleš Nagode, Andrej Nared, Albina Nećak Lük, Jernej Novak, Matija Ogrin, Aleksander Pavko, Franc Perko, Lidija Petek, Stanislav Peterlin, Dušan Petrovič, France Pibernik, Tanja Pihlar, Simon Pirc, Andrej Pleterski, Gregor Pompe, Tina Potočnik, Nada Praprotnik, Miha Preinfalk, Alenka Radšel Medvešček, Andreja Rakovec, Ivan Rakovec, Mateja Ribarič, Tea Rogelj, Božo Rustja, Klaudija Sedar, Andrej Seliškar, Helena Seražin, Barbara Skubic, Ingrid Slavec Gradišnik, Jurij Snoj, Miroslav Stiplovšek, Jelka Strgar, Barbara Strgar Schulz, Nives Sulič Dular, Mitja Sunčič, Peter Svetina, Petra Svoljšak, Alenka Šelih, Miha Šimnovec, Miha Štamcar, Renata Štebih, Kazimir Tarman, Marko Terseglav, Petra Testen, Kristina Toplak, Tomaž Toporišič, Silvo Torkar, Neža Trdin, Dragica Turnšek, Boštjan Udovič, Tatjana Veljanovski, Štefan Vevar, Nives Vidrih, Tomo Virk, Stane Vižintin, Branko Vreš, Barbara Vodopivec, Jernej Weiss, Olga Zorman Rojs, Zvonka Zupanič Slavec, Andreja Žele, Ali Žerdin, Janja Žitnik Serafin, Natalija Žižić, Božidar Žlender
Year:
Compilation:
Science(s):
Language(s):
Description

One of the central projects of ZRC SAZU is the Novi Slovenski biografski leksikon [New Slovenian Biographical Lexicon], which continues the work of the Slovenski biografski leksikon [Slovenian Biographical Lexicon], an outstanding lexicographical publication with no less than sixty-five years of publishing activity (1925–1991). The second volume (covering persons with family names beginning in B) contains about 300 entries with extensive descriptions of prominent Slovenes and individuals that have been importantly linked to Slovenia throughout the history of the Slovenes. The New Slovenian Biographical Lexicon has been augmented by the web portal Slovenska biografija (www.slovenska-biografija.si), currently comprising about 6000 entries.

Table of content

Seznam gesel v drugem zvezku / List of entries in second volume

BAAR, Irena; BABAČIĆ, Esad; BABENBERŽANI (družina); BABIČ, Jože; BABNIK, Janko; BABNIK, Jožef Anton; BABNIK, Matej; BABUDER, Maks; BABUDRI, Francesco; BAČAR, Rafael; BAČAR, Stanislav; BAČER, Karel; BAČKO, Marjan; BADJURA, Metod; BADJURA, Milka; BADJURA, Rudolf; BADOVINAC, Ilija; BAGRJANA, Elisaveta; BAHOVEC, Fred; BAJC, Maks; BAJD, Barbara; BAJD, Tadej; BAJDE, Oton; BAJEC, Anton; BAJEC, Ivo; BAJEC, Jože; BAJIČ, Stojan Albert; BAJT, Aleksander; BAJT, Drago; BAJUK, Andrej; BAJUK, Marko; BAJZEK, Jože; BAJŽELJ, Ivan; BAJŽELJ, Uroš; BAKOŠ, Mihal; BAKOVIĆ, Gregor; BAKOVIĆ, Zorana; BALANT, Boris; BALANT, Jožef; BALANTIČ, France; BALATKA, Antonín; BALOH, Miha; BAMBERG, Fedor in Otomar; BAMBIČ, Milko; BAN, Ivo; BANCHIG, Giorgio; BANIČ, Janez; BANIČ, Jože; BANIČ, Stanko; BANOVEC, Svetozar; BANOVEC, Tomaž; BANTAN, Tone; BAR, Franci; BARADA, Tomaž; BARAGA, France; BARAGA, Friderik Irenej; BARAGA, Srečko; BARANJA, Miško; BARBARIČ, Štefan; BARBIČ, Ana; BARBO, Matjaž; BARBO-WAXENSTEIN (družina); BARIŠIČ, Ivo; BARIŠIĆ, Zdravko; BARLA, Mihal; BARLE, Janko; BARŠI, Jože; BARTELJ, Ludvik; BARTL, Alenka; BARTOL, Vladimir; BASAILOVIĆ, Miodrag; BASAJ, Jože; BASAR, Jernej; BASSIN, Aleksander; BASSIN, Borut; BAŠ, Angelos; BAŠ, Franjo, BAŠ, Meta; BAŠA, Ivan; BAŠA, Jožef; BATAGELJ, Marjan; BATIČ, Andrej; BATIČ, Franc; BATIČ, Stojan; BATIS, Janez, BATISTA, Milan, BATJEL, France; BATTELINO, Darinka; BATTELINO, Miloš; BATTELINO BARANOVIČ, Balbina; BAUDOUIN de COURTENAY, Jan Ignacy Niecisłav; BAUKART, Jan; BAUMKIRCHER, Andrej; BAVCON, Jože; BAVCON, Ljubo; BAVČAR, Evgen; BAVČAR, Igor; BAVČER, Martin; BAVDAŽ, Jurij; BAVDEK, Dušan; BAVDEK, Srdan Valentin; BAVEC, Miloš; BAXA, Simon; BEBLER, Aleš; BEBLER, Anton; BECK, vitez Günther; BEDINA, Katarina; BEDJANIČ, Milko; BEDJANIČ, Peter; BEDNARIK, Rado; BEGIĆ, Mirsad; BEKEŠ, Andrej; BELAJ, Vitomir; BELAK, Ljerka; BELAK, Stane; BELAR, Albin; BELAR, Leopold; BELDER KOVAČIČ, Jelena de; BELE, Venceslav; BELEC, Borut; BELEC, Ivan; BELEC, Teobald; BELIČIČ, Vinko; BELLE, Ivan; BELOPAVLOVIČ, Niko; BELTRAM, Vladislav; BEM, Zaviša; BENCE, Filip; BENČIČ, Dragomir; BENČINA, Dušan; BENEDETIČ, Filibert; BENEDIČIČ, Danilo; BENEDIK, Boris; BENEDIK, Božo; BENEDIK, Martin; BENEDIK, Metod; BENESCH, Ladislav plemeniti; BENET, Roman; BENHART, František; BENIGAR, Juan Ivan; BENIGER, Louis; BENIŠEK, Hilarij; BENKO, Dušan; BENKO, Ivan; BENKO, Josip; BENKO, Vladimir; BENKO iz Sočerge; BENKOVIČ, Alojzij; BENKOVIČ, Ivo; BENKOVIČ, Josip; BENKOVIČ, Rok; BERAN, Emerik; BERÁNEK, Jože; BERBUČ, Alfonz; BERCE, Boris; BERCE, Ivan; BERCE, Sonja; BERČIČ, Branko; BERČIČ, Herman; BERGAMO, Marija; BERGANT, Boris; BERGANT, Borut; BERGANT, Evgen Emerik; BERGANT, Evgen Marcel; BERGANT, Fortunat; BERGANT, Hubert; BERGANT, Milica; BERGER, Aleš; BERGER, Matjaž; BERGINC, Ivan; BERGLES, Ciril; BERKE, Blaž; BERKOPEC, Josip; BERKOPEC, Oton; BERLIČ, Tončka; BERMEŽ, Janez; BERNARD, Antonija; BERNARD, Emerik; BERNARD, Jakob; BERNEKER, Franc; BERNIK, Franc; BERNIK, France; BERNIK, Ivan; BERNIK, Janez; BERNIK, Jože; BERNIK, Stane; BERNJAK, Elizabeta; BERNOT, Alenka; BERNOT, Ciril; BERNOT, Dare; BERNOT, France; BERNOT, Natan; BERTHOLD, Avgust; BERTONCELJ, Aci; BERTONCELJ, Dinko; BERTONCELJ, Ivan; BERVAR, Gojko; BESEDNJAK, Angel; BESEDNJAK, Engelbert; BESLIČ, Jože; BEŠTER, Avgust Veličan; BEŠTER, Mara; BEŠTER ROGAČ, Marija; BEŠTER TURK, Marja; BETETTO, Evgen; BETETTO, Julij; BETETTO, Milan; BEVC, Jože; BEVK, France; BEVK, Marjan; BEVK, Nikolaj; BEVK, Samo; BEVK, Stanislav; BEZIĆ, Jerko; BEZJAK, Janko; BEZLAJ, France; BEZLAJ, Jiři; BEZLAJ, Peter; BEŽAN, Marjan; BEŽEK, Viktor; BIATZOVSKY, Ivan; BIBER, Dušan; BIBIČ, Adolf; BIBIČ, Bratko; BIBIČ, Polde; BIDOVEC, Andrej; BIDOVEC, Ferdo; BIERTI, Osvaldo; BIKAR, Alenka; BILAĆ, Borut; BILAĆ, Britta; BILBAN, Matija; BILC, France; BILC, Janez; BILIMOVIČ, Aleksander Dimitrijevič; BILLICHGRÄZ (družina); BINTER, Bogdan; BIROLLA, Gvidon; BIRSA, Valter; BITENC, Anton; BITENC, Demeter; BITENC, Franc; BITENC, Janez; BITENC, Mirko; BITENC SAMEC, Marija; BITTNER, Alexander; BIZJAK (družina); BIZJAK, Ivan; BIZJAK, Janez; BIZJAK, Jurij; BIZJAK, Milko; BIZOVIČAR, Milan; BLANKIN, Evgen; BLATNIK, Andrej; BLATNIK, John; BLAZNIK, Jožef; BLAZNIK, Pavle; BLAŽIČ, Viktor; BLAŽKO, Mihael

More ...

Ivo Žajdela: BIOGRAFSKI LEKSIKON; Družina 11.6.2017

Novi Slovenski biografski leksikon; Reporter 22.5.2017

Miha Naglič: NOVI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON; Gorenjskiglas.si 14.5.2017, Gore-ljudje.net 15.5.2017

Brigita Mohorič: IZID NOVEGA BIOGRAFSKEGA LEKSIKONA SLOVENIJE; Radio Slovenija 3, Svet kulture 18.4.2017

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-985-5

Specifications

hardback • 16,8 × 24 • 496 pages • illustrated

Price

33,00 EUR (Regular)
28,00 EUR (Club)