Dušan Kos, PhD
Principal Research Associate, Associate Professor

+386(0)14706210

+386(0)14257801

dusan.kos@zrc-sazu.si
Areas of research

Since his BA degree in 1987 and PhD degree in 1993, dr. Dušan Kos has been researching early medieval and medieval history. His research activities include diplomatics, publishing of written sources, important for Slovenian history, while he lends special attention to social, cultural and anthropological history of early periods. Dušan Kos is author of over forty original research papers published in academic journals and miscellanies, the author of sixteen original monographies and co-author of two more. He holds a degree and is a member of the Austrian Institute for Historical Research in Vienna (Institut für Österreichische Geschichtsforschung). 

Collaboration in research programmes

  • Basic Research in Slovene Cultural Past

Collaboration in research projects 

  • Elenchus Fontium Historiae Slovenicae Urbanae. - Editions of Selected Sources for Slovenian Urban History

Educational activity

  • Auxiliary historical science, Faculty of Humanities Koper, Department of history, University of Primorska

Posest ljubljanske komende nemškega viteškega reda, Dušan Kos. 1984

Gospodarske in socialne razmere na imenju Golnik (Gallenfels) sredi 18. stoletja, Dušan Kos, Marija Perko

Metliški grad po inventarju leta 1723, Dušan Kos. 1986

Bela krajina v poznem srednjem veku, Dušan Kos. 1987

Bela krajina v poznem srednjem veku : (nadaljevanje in konec razprave), Dušan Kos. 1987

Gospostvo novomeškega kapitlja do srede 17. stoletja, Dušan Kos

Zgodovinski razvoj naselij goriškega kota, Dušan Kos. 1990

Lastniki, posestniki in prebivalci grajskih poslopij na Celjskem do začetka 15. stoletja, Dušan Kos. 1993

Plemiška darovanja cerkvenim ustanovam : (s posebnim ozirom na 14. stoletje), Dušan Kos. 1993

Dediščine, dedno pravo in plemstvo na Kranjskem in slovenskem Štajerskem v 13.in 14. stoletju, Dušan Kos. 1994

Življenje, kot ga je pisala dota : vloga poročnih prejemkov v življenju kranjskega in slovenještajerskega plemstva v 14. stoletju, Dušan Kos. 1994

Pamet pod šlemom, zvestoba denarju : plemiški karierizem v luči uradovanja, služenja in vojskovanja v poznem srednjem veku, Dušan Kos. 1995

Gorenjski samostani in plemstvo do začetka 15. stoletja, Dušan Kos. 1995

William's last temptation, Dušan Kos. 1995

V primežu pobožnosti, karierizma in (samo)preskrbe (od konca 13. do začetka 15. stoletja), Dušan Kos. 1996

Gradovi, dvorci in plemstvo med Krko in Gorjanci do konca srednjega veka, Dušan Kos, Tadej Bratè, Marinka Dražumerič, Andrej Hudoklin

Zur Problematik des öffentlichen Notariats in Krain im Mittelalter, Dušan Kos

Pot na Avalon, Dušan Kos. 1997

Vitez in ugrabljenka : nasilnik in njegova žrtev?, Dušan Kos. 2002

Das Turnierbuch des Caspar von Lamberg : (Karriere eines Turnierhelden von Krain), Dušan Kos. 002)

Grb in mit : primer psevdokraljevskega izročila o gospodih Svibenskih (12.-19. stoletje), Dušan Kos. 2002

Listinska praksa v provinci : primer Kranjske v letih 1150-1300, Dušan Kos. 2003

Civilne žrtve tržaškega zraka. Je bila melanholija v starem režimu slabost ali zločin?, Dušan Kos. 2004

Trdota kot vrednota : prispevek k historični antropologiji impotence v predmeščanski dobi = Hardness as a worth : contribution to the historical anthropology of impotence in the pre-bourgeois age, Dušan Kos. 2004