Skip to main content

Slovenci v primežu avstrijske cenzure med prvo svetovno vojno

Opis

Projekt je temeljil na arhivskem gradivu, v Državnem arhivu - Vojnem arhivu na Dunaju (Österreichisches Staatsarchiv - Kriegsarchiv), in sicer na fondu Armeeoberkommando Evidenzbüro (G.Z.N.B. Zensurabteilung), ki hrani cenzurirano pošto avstro-ogrskih državljanov, tako civilistov in vojakov, najbolj natančna je bila cenzura pisem vojnih ujetnikkov domačim (v obe smeri). Na podlagi dobljenih podatkov je bilo mogoče ugotavljati razpoloženje državljanov različnih narodnosti v monarhiji. Tako je bilo mogoče iz cenzuriranega materiala in na podlagi poročil urada sestaviti tudi sliko o Slovencih med prvo svetovno vojno, gradivo vsebuje veliko je podatkov o vojnih ujetnikih (, pot do ujetništva, razmere, taborišča), o razpoloženju v zaledju fronte, o vplivu različnih dogodkov in uredb na prebivalstvo, o odnosu posameznih družbenih skupin do vojne in vsakdanjih vprašanj, saj so na rešetu cenzorskih komisij ostale ravno tiste novice, ki niso sodile v dovoljeno formulo pisem iz obdobja prve svetovne vojne "Imam se dobro... in Bog mi pomagaj." Obenem je deloma mogoče vojaško in politično zanesljivosti slovenskih državljanov do monarhije. Po drugi strani pa lahko rekonstruiramo delovanje cenzure kot enega od stebrov represivnega državnega aparata med 1. svetovno vojno.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
prva svetovna vojna
cenzura

Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250