Naslov:
Novi Slovenski biografski leksikon. Drugi zvezek (B–Bla)
Uredila:
Drugi avtorji:
Uredniški odbor Martin Grum (tehnični urednik / managing editor), Rok Kraigher, Oto Luthar (vodja projekta / project manager), Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Mateja Ratej, Barbara Šterbenc Svetina
področni uredniki pri drugem zvezku Matej Ažman, Dragan Božič, Vojteh Cestnik, Franc Cimerman, Marjetka Balkovec Debevec, Ingrid Slavec Gradišnik, Martin Grum, Eva Holz, Aleksander Horvat, Drago Kladnik, Andrej Kranjc, Vojo Likar, Ahac Meden, Peter Mikša, Jasna Milinković, Jožica Narat, Mateja Ratej, Blaž Resman, Jurij Snoj, Petra Testen, Kristina Toplak, Tatjana Veljanovski, Luka Vidmar, Branko Vreš
strokovni sodelavci/svetovalci Janez Bogataj, Gvido Bratina, Robert Brus, Davorin Kračun, Marijan Pavčnik, Zvonka Zupanič Slavec, Matija Svetina, Lilijana Šprah, Alenka Švab, Cirila Toplak, Jože Vižintin, Branko Vreš
avtorji prispevkov France Adamič, Rok Andres, Matej Ažman, Alenka Bagarič, Lela Angela Mršek Bajda, Matjaž Barbo, Alenka Di Battista, Anton Bebler, Peter Bedjanič, Matjaž Bizjak, Tina Bohak, Oskar Böhm, Kristina Božič, Milan Brglez, Bojko Bučar, Vojteh Cestnik, Marjeta Ciglenečki, Franc Cimerman, Uršula Lipovec Čebron, Metod Čepar, Filip Čuček, Igor Dakskobler, Dušan Devetak, Marjan Dolgan, Darko Dolinar, France M. Dolinar, Marijan Dović, Nives Sulič Dular, Mitja Durnik, Zdenko Fajdiga, Gregor Fazarinc, Rok Fink, Metka Furlan, Jure Gašparič, Matjaž Geršič, Oto Giacomelli, Damir Globočnik, Maja Godina Golija, Špela Goričan, Klemen Grabnar, Ingrid Slavec Gradišnik, Igor Grdina, Martin Grum, Damijan Guštin, Bruno Hartman, Vito Hazler, Kristina Hmeljak, Tatjana Hojan, Eva Holz, Marjeta Humar, Nataša Ivanović, Zoltan Jan, Primož Jesenko, Karmen Kenda-Jež, Franci Just, Janez Kavčič, Simona Kermavnar, Drago Kladnik, Rudi Klanjšek, Matjaž Klemenčič, Bogdan Kolar, Nataša Gliha Komac, Blaž Komac, Polonca Končar, Miha Kosi, Darja Koter, Vladimir Kotnik, Alojz Kralj, Andrej Kranjc, Mojca Kreft, Vesna Krmelj, Nataša Cigoj Krstulović, Jakob Likar, Metka Lokar, Albina Nećak Lük, Igor Lukšič, Urša Kosmač Marc, Branko Marušič, Ahac Meden, Alenka Radšel Medvešček, Jelka Melik, Jože Mencinger, Teja Merhar, Jasna Merkù, Majda Merše, Darja Mihelič, Jože Mihelič, Peter Mikša, Jasna Milinković, Katarina Mohar, Jakob Müller, Jože Munda, Barbara Murovec, Mina Mušinović, Aleš Nagode, Andrej Nared, Jernej Novak, Matija Ogrin, Aleksander Pavko, Franc Perko, Lidija Petek, Stanislav Peterlin, Dušan Petrovič, France Pibernik, Tanja Pihlar, Simon Pirc, Andrej Pleterski, Gregor Pompe, Tina Potočnik, Nada Praprotnik, Miha Preinfalk, Andreja Rakovec, Ivan Rakovec, Mateja Ribarič, Tea Rogelj, Olga Zorman Rojs, Božo Rustja, Maja Hakl Saje, Barbara Strgar Schulz, Klaudija Sedar, Andrej Seliškar, Janja Žitnik Serafin, Helena Seražin, Barbara Skubic, Zvonka Zupanič Slavec, Jurij Snoj, Jožica Čeh Steger, Miroslav Stiplovšek, Jelka Strgar, Mitja Sunčič, Peter Svetina, Petra Svoljšak, Alenka Šelih, Miha Šimnovec, Miha Štamcar, Renata Štebih, Kazimir Tarman, Marko Terseglav, Petra Testen, Kristina Toplak, Tomaž Toporišič, Silvo Torkar, Neža Trdin, Monika Deželak Trojar, Dragica Turnšek, Boštjan Udovič, Tatjana Veljanovski, Štefan Vevar, Nives Vidrih, Tomo Virk, Stane Vižintin, Barbara Vodopivec, Fanika Krajnc Vrečko, Branko Vreš, Jernej Weiss, Andreja Žele, Ali Žerdin, Natalija Žižić, Božidar Žlender
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V drugem zvezku (osebnosti s priimki na črke B–Bla) Novega Slovenskega biografskega leksikona v 257 geslih nadaljujemo s predstavitvijo najvidnejših slovenskih in s Slovenijo povezanih osebnosti iz vseh obdobij naše zgodovine. Glavna odlika leksikona je izčrpen in sorazmerno obsežen opis življenja in dela osebe. Poleg podrobnih stvarnih podatkov o rojstvu, šolanju in zaposlitvah, značilnih za leksikone, je pogosto predstavljeno tudi kulturnozgodovinsko ozadje posameznikovega dela in delovanja. Ker so avtorji gesel praviloma tudi strokovnjaki s področij, na katerih so delovale ali še delujejo predstavljene osebnosti, je vsebinska predstavitev še posebej temeljita in posodobljena z novimi spoznanji.

Tiskano izdajo dopolnjuje spletni portal Slovenska biografija (www.slovenska-biografija.si ; urednica Petra Vide Ogrin, Biblioteka SAZU), v katerem je trenutno okoli 6000 gesel.

Kazalo vsebine

Seznam gesel v drugem zvezku / List of entries in second volume

BAAR, Irena; BABAČIĆ, Esad; BABENBERŽANI (družina); BABIČ, Jože; BABNIK, Janko; BABNIK, Jožef Anton; BABNIK, Matej; BABUDER, Maks; BABUDRI, Francesco; BAČAR, Rafael; BAČAR, Stanislav; BAČER, Karel; BAČKO, Marjan; BADJURA, Metod; BADJURA, Milka; BADJURA, Rudolf; BADOVINAC, Ilija; BAGRJANA, Elisaveta; BAHOVEC, Fred; BAJC, Maks; BAJD, Barbara; BAJD, Tadej; BAJDE, Oton; BAJEC, Anton; BAJEC, Ivo; BAJEC, Jože; BAJIČ, Stojan Albert; BAJT, Aleksander; BAJT, Drago; BAJUK, Andrej; BAJUK, Marko; BAJZEK, Jože; BAJŽELJ, Ivan; BAJŽELJ, Uroš; BAKOŠ, Mihal; BAKOVIĆ, Gregor; BAKOVIĆ, Zorana; BALANT, Boris; BALANT, Jožef; BALANTIČ, France; BALATKA, Antonín; BALOH, Miha; BAMBERG, Fedor in Otomar; BAMBIČ, Milko; BAN, Ivo; BANCHIG, Giorgio; BANIČ, Janez; BANIČ, Jože; BANIČ, Stanko; BANOVEC, Svetozar; BANOVEC, Tomaž; BANTAN, Tone; BAR, Franci; BARADA, Tomaž; BARAGA, France; BARAGA, Friderik Irenej; BARAGA, Srečko; BARANJA, Miško; BARBARIČ, Štefan; BARBIČ, Ana; BARBO, Matjaž; BARBO-WAXENSTEIN (družina); BARIŠIČ, Ivo; BARIŠIĆ, Zdravko; BARLA, Mihal; BARLE, Janko; BARŠI, Jože; BARTELJ, Ludvik; BARTL, Alenka; BARTOL, Vladimir; BASAILOVIĆ, Miodrag; BASAJ, Jože; BASAR, Jernej; BASSIN, Aleksander; BASSIN, Borut; BAŠ, Angelos; BAŠ, Franjo, BAŠ, Meta; BAŠA, Ivan; BAŠA, Jožef; BATAGELJ, Marjan; BATIČ, Andrej; BATIČ, Franc; BATIČ, Stojan; BATIS, Janez, BATISTA, Milan, BATJEL, France; BATTELINO, Darinka; BATTELINO, Miloš; BATTELINO BARANOVIČ, Balbina; BAUDOUIN de COURTENAY, Jan Ignacy Niecisłav; BAUKART, Jan; BAUMKIRCHER, Andrej; BAVCON, Jože; BAVCON, Ljubo; BAVČAR, Evgen; BAVČAR, Igor; BAVČER, Martin; BAVDAŽ, Jurij; BAVDEK, Dušan; BAVDEK, Srdan Valentin; BAVEC, Miloš; BAXA, Simon; BEBLER, Aleš; BEBLER, Anton; BECK, vitez Günther; BEDINA, Katarina; BEDJANIČ, Milko; BEDJANIČ, Peter; BEDNARIK, Rado; BEGIĆ, Mirsad; BEKEŠ, Andrej; BELAJ, Vitomir; BELAK, Ljerka; BELAK, Stane; BELAR, Albin; BELAR, Leopold; BELDER KOVAČIČ, Jelena de; BELE, Venceslav; BELEC, Borut; BELEC, Ivan; BELEC, Teobald; BELIČIČ, Vinko; BELLE, Ivan; BELOPAVLOVIČ, Niko; BELTRAM, Vladislav; BEM, Zaviša; BENCE, Filip; BENČIČ, Dragomir; BENČINA, Dušan; BENEDETIČ, Filibert; BENEDIČIČ, Danilo; BENEDIK, Boris; BENEDIK, Božo; BENEDIK, Martin; BENEDIK, Metod; BENESCH, Ladislav plemeniti; BENET, Roman; BENHART, František; BENIGAR, Juan Ivan; BENIGER, Louis; BENIŠEK, Hilarij; BENKO, Dušan; BENKO, Ivan; BENKO, Josip; BENKO, Vladimir; BENKO iz Sočerge; BENKOVIČ, Alojzij; BENKOVIČ, Ivo; BENKOVIČ, Josip; BENKOVIČ, Rok; BERAN, Emerik; BERÁNEK, Jože; BERBUČ, Alfonz; BERCE, Boris; BERCE, Ivan; BERCE, Sonja; BERČIČ, Branko; BERČIČ, Herman; BERGAMO, Marija; BERGANT, Boris; BERGANT, Borut; BERGANT, Evgen Emerik; BERGANT, Evgen Marcel; BERGANT, Fortunat; BERGANT, Hubert; BERGANT, Milica; BERGER, Aleš; BERGER, Matjaž; BERGINC, Ivan; BERGLES, Ciril; BERKE, Blaž; BERKOPEC, Josip; BERKOPEC, Oton; BERLIČ, Tončka; BERMEŽ, Janez; BERNARD, Antonija; BERNARD, Emerik; BERNARD, Jakob; BERNEKER, Franc; BERNIK, Franc; BERNIK, France; BERNIK, Ivan; BERNIK, Janez; BERNIK, Jože; BERNIK, Stane; BERNJAK, Elizabeta; BERNOT, Alenka; BERNOT, Ciril; BERNOT, Dare; BERNOT, France; BERNOT, Natan; BERTHOLD, Avgust; BERTONCELJ, Aci; BERTONCELJ, Dinko; BERTONCELJ, Ivan; BERVAR, Gojko; BESEDNJAK, Angel; BESEDNJAK, Engelbert; BESLIČ, Jože; BEŠTER, Avgust Veličan; BEŠTER, Mara; BEŠTER ROGAČ, Marija; BEŠTER TURK, Marja; BETETTO, Evgen; BETETTO, Julij; BETETTO, Milan; BEVC, Jože; BEVK, France; BEVK, Marjan; BEVK, Nikolaj; BEVK, Samo; BEVK, Stanislav; BEZIĆ, Jerko; BEZJAK, Janko; BEZLAJ, France; BEZLAJ, Jiři; BEZLAJ, Peter; BEŽAN, Marjan; BEŽEK, Viktor; BIATZOVSKY, Ivan; BIBER, Dušan; BIBIČ, Adolf; BIBIČ, Bratko; BIBIČ, Polde; BIDOVEC, Andrej; BIDOVEC, Ferdo; BIERTI, Osvaldo; BIKAR, Alenka; BILAĆ, Borut; BILAĆ, Britta; BILBAN, Matija; BILC, France; BILC, Janez; BILIMOVIČ, Aleksander Dimitrijevič; BILLICHGRÄZ (družina); BINTER, Bogdan; BIROLLA, Gvidon; BIRSA, Valter; BITENC, Anton; BITENC, Demeter; BITENC, Franc; BITENC, Janez; BITENC, Mirko; BITENC SAMEC, Marija; BITTNER, Alexander; BIZJAK (družina); BIZJAK, Ivan; BIZJAK, Janez; BIZJAK, Jurij; BIZJAK, Milko; BIZOVIČAR, Milan; BLANKIN, Evgen; BLATNIK, Andrej; BLATNIK, John; BLAZNIK, Jožef; BLAZNIK, Pavle; BLAŽIČ, Viktor; BLAŽKO, Mihael

Še ...

Ivo Žajdela: BIOGRAFSKI LEKSIKON; Družina 11.6.2017

Novi Slovenski biografski leksikon; Reporter 22.5.2017

Miha Naglič: NOVI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON; Gorenjskiglas.si 14.5.2017, Gore-ljudje.net 15.5.2017

Brigita Mohorič: IZID NOVEGA BIOGRAFSKEGA LEKSIKONA SLOVENIJE; Radio Slovenija 3, Svet kulture 18.4.2017

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-985-5

Specifikacija

trda vezava • 16,8 × 24 • 496 strani • ilustrirano

Cena

33,00 EUR (redna)
28,00 EUR (klubska)