Naslov:
Novi Slovenski biografski leksikon. Drugi zvezek (B–Bla)
Uredila:
Drugi avtorji:
uredniški odbor Oto Luthar (vodja projekta / project manager), Barbara Šterbenc Svetina, Ahac Meden, Mateja Ratej, Aleš Pogačnik, Martin Grum (tehnični urednik / managing editor), Rok Kraigher
področni uredniki pri drugem zvezku Andrej Kranjc, Matej Ažman, Peter Mikša, Kristina Toplak, Marjetka Balkovec Debevec, Branko Vreš, Jurij Snoj, Mateja Ratej, Luka Vidmar, Tatjana Veljanovski, Jasna Milinković, Ahac Meden, Aleksander Horvat, Eva Holz, Vojteh Cestnik, Jožica Narat, Martin Grum, Petra Testen, Franc Cimerman, Dragan Božič, Ingrid Slavec Gradišnik, Vojo Likar, Blaž Resman, Drago Kladnik
strokovni sodelavci/svetovalci Branko Vreš, Janez Bogataj, Gvido Bratina, Robert Brus, Davorin Kračun, Marijan Pavčnik, Matija Svetina, Lilijana Šprah, Alenka Švab, Cirila Toplak, Jože Vižintin, Zvonka Zupanič Slavec
avtorji prispevkov France Adamič, Rok Andres, Matej Ažman, Alenka Bagarič, Matjaž Barbo, Anton Bebler, Peter Bedjanič, Matjaž Bizjak, Tina Bohak, Oskar Böhm, Kristina Božič, Milan Brglez, Bojko Bučar, Vojteh Cestnik, Marjeta Ciglenečki, Nataša Cigoj Krstulovič, Franc Cimerman, Jožica Čeh Steger, Metod Čepar, Filip Čuček, Igor Dakskobler, Dušan Devetak, Monika Deželak Trojar, Alenka Di Battista, Marjan Dolgan, Darko Dolinar, France M. Dolinar, Marijan Dović, Mitja Durnik, Zdenko Fajdiga, Gregor Fazarinc, Rok Fink, Metka Furlan, Jure Gašparič, Matjaž Geršič, Oto Giacomelli, Nataša Gliha Komac, Damir Globočnik, Maja Godina Golija, Špela Goričan, Klemen Grabnar, Igor Grdina, Martin Grum, Damijan Guštin, Maja Hakl Saje, Bruno Hartman, Vito Hazler, Kristina Hmeljak, Tatjana Hojan, Eva Holz, Marjeta Humar, Nataša Ivanović, Zoltan Jan, Primož Jesenko, Franci Just, Janez Kavčič, Karmen Kenda Jež, Simona Kermavnar, Drago Kladnik, Rudi Klanjšek, Matjaž Klemenčič, Bogdan Kolar, Blaž Komac, Polonca Končar, Miha Kosi, Urša Kosmač Marc, Darja Koter, Vladimir Kotnik, Fanika Krajnc Vrečko, Alojz Kralj, Andrej Kranjc, Mojca Kreft, Vesna Krmelj, Jakob Likar, Uršula Lipovec Čebron, Metka Lokar, Igor Lukšič, Branko Marušič, Ahac Meden, Jelka Melik, Jože Mencinger, Teja Merhar, Jasna Merkù, Majda Merše, Darja Mihelič, Jože Mihelič, Peter Mikša, Jasna Milinković, Katarina Mohar, Lela Angela Mršek Bajda, Jakob Müller, Jože Munda, Barbara Murovec, Mina Mušinović, Aleš Nagode, Andrej Nared, Albina Nećak Lük, Jernej Novak, Matija Ogrin, Aleksander Pavko, Franc Perko, Lidija Petek, Stanislav Peterlin, Dušan Petrovič, France Pibernik, Tanja Pihlar, Simon Pirc, Andrej Pleterski, Gregor Pompe, Tina Potočnik, Nada Praprotnik, Miha Preinfalk, Alenka Radšel Medvešček, Andreja Rakovec, Ivan Rakovec, Mateja Ribarič, Tea Rogelj, Božo Rustja, Klaudija Sedar, Andrej Seliškar, Helena Seražin, Barbara Skubic, Ingrid Slavec Gradišnik, Jurij Snoj, Miroslav Stiplovšek, Jelka Strgar, Barbara Strgar Schulz, Nives Sulič Dular, Mitja Sunčič, Peter Svetina, Petra Svoljšak, Alenka Šelih, Miha Šimnovec, Miha Štamcar, Renata Štebih, Kazimir Tarman, Marko Terseglav, Petra Testen, Kristina Toplak, Tomaž Toporišič, Silvo Torkar, Neža Trdin, Dragica Turnšek, Boštjan Udovič, Tatjana Veljanovski, Štefan Vevar, Nives Vidrih, Tomo Virk, Stane Vižintin, Branko Vreš, Barbara Vodopivec, Jernej Weiss, Olga Zorman Rojs, Zvonka Zupanič Slavec, Andreja Žele, Ali Žerdin, Janja Žitnik Serafin, Natalija Žižić, Božidar Žlender
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V drugem zvezku (osebnosti s priimki na črke B–Bla) Novega Slovenskega biografskega leksikona v 257 geslih nadaljujemo s predstavitvijo najvidnejših slovenskih in s Slovenijo povezanih osebnosti iz vseh obdobij naše zgodovine. Glavna odlika leksikona je izčrpen in sorazmerno obsežen opis življenja in dela osebe. Poleg podrobnih stvarnih podatkov o rojstvu, šolanju in zaposlitvah, značilnih za leksikone, je pogosto predstavljeno tudi kulturnozgodovinsko ozadje posameznikovega dela in delovanja. Ker so avtorji gesel praviloma tudi strokovnjaki s področij, na katerih so delovale ali še delujejo predstavljene osebnosti, je vsebinska predstavitev še posebej temeljita in posodobljena z novimi spoznanji.

Tiskano izdajo dopolnjuje spletni portal Slovenska biografija (www.slovenska-biografija.si ; urednica Petra Vide Ogrin, Biblioteka SAZU), v katerem je trenutno okoli 6000 gesel.

Kazalo vsebine

Seznam gesel v drugem zvezku / List of entries in second volume

BAAR, Irena; BABAČIĆ, Esad; BABENBERŽANI (družina); BABIČ, Jože; BABNIK, Janko; BABNIK, Jožef Anton; BABNIK, Matej; BABUDER, Maks; BABUDRI, Francesco; BAČAR, Rafael; BAČAR, Stanislav; BAČER, Karel; BAČKO, Marjan; BADJURA, Metod; BADJURA, Milka; BADJURA, Rudolf; BADOVINAC, Ilija; BAGRJANA, Elisaveta; BAHOVEC, Fred; BAJC, Maks; BAJD, Barbara; BAJD, Tadej; BAJDE, Oton; BAJEC, Anton; BAJEC, Ivo; BAJEC, Jože; BAJIČ, Stojan Albert; BAJT, Aleksander; BAJT, Drago; BAJUK, Andrej; BAJUK, Marko; BAJZEK, Jože; BAJŽELJ, Ivan; BAJŽELJ, Uroš; BAKOŠ, Mihal; BAKOVIĆ, Gregor; BAKOVIĆ, Zorana; BALANT, Boris; BALANT, Jožef; BALANTIČ, France; BALATKA, Antonín; BALOH, Miha; BAMBERG, Fedor in Otomar; BAMBIČ, Milko; BAN, Ivo; BANCHIG, Giorgio; BANIČ, Janez; BANIČ, Jože; BANIČ, Stanko; BANOVEC, Svetozar; BANOVEC, Tomaž; BANTAN, Tone; BAR, Franci; BARADA, Tomaž; BARAGA, France; BARAGA, Friderik Irenej; BARAGA, Srečko; BARANJA, Miško; BARBARIČ, Štefan; BARBIČ, Ana; BARBO, Matjaž; BARBO-WAXENSTEIN (družina); BARIŠIČ, Ivo; BARIŠIĆ, Zdravko; BARLA, Mihal; BARLE, Janko; BARŠI, Jože; BARTELJ, Ludvik; BARTL, Alenka; BARTOL, Vladimir; BASAILOVIĆ, Miodrag; BASAJ, Jože; BASAR, Jernej; BASSIN, Aleksander; BASSIN, Borut; BAŠ, Angelos; BAŠ, Franjo, BAŠ, Meta; BAŠA, Ivan; BAŠA, Jožef; BATAGELJ, Marjan; BATIČ, Andrej; BATIČ, Franc; BATIČ, Stojan; BATIS, Janez, BATISTA, Milan, BATJEL, France; BATTELINO, Darinka; BATTELINO, Miloš; BATTELINO BARANOVIČ, Balbina; BAUDOUIN de COURTENAY, Jan Ignacy Niecisłav; BAUKART, Jan; BAUMKIRCHER, Andrej; BAVCON, Jože; BAVCON, Ljubo; BAVČAR, Evgen; BAVČAR, Igor; BAVČER, Martin; BAVDAŽ, Jurij; BAVDEK, Dušan; BAVDEK, Srdan Valentin; BAVEC, Miloš; BAXA, Simon; BEBLER, Aleš; BEBLER, Anton; BECK, vitez Günther; BEDINA, Katarina; BEDJANIČ, Milko; BEDJANIČ, Peter; BEDNARIK, Rado; BEGIĆ, Mirsad; BEKEŠ, Andrej; BELAJ, Vitomir; BELAK, Ljerka; BELAK, Stane; BELAR, Albin; BELAR, Leopold; BELDER KOVAČIČ, Jelena de; BELE, Venceslav; BELEC, Borut; BELEC, Ivan; BELEC, Teobald; BELIČIČ, Vinko; BELLE, Ivan; BELOPAVLOVIČ, Niko; BELTRAM, Vladislav; BEM, Zaviša; BENCE, Filip; BENČIČ, Dragomir; BENČINA, Dušan; BENEDETIČ, Filibert; BENEDIČIČ, Danilo; BENEDIK, Boris; BENEDIK, Božo; BENEDIK, Martin; BENEDIK, Metod; BENESCH, Ladislav plemeniti; BENET, Roman; BENHART, František; BENIGAR, Juan Ivan; BENIGER, Louis; BENIŠEK, Hilarij; BENKO, Dušan; BENKO, Ivan; BENKO, Josip; BENKO, Vladimir; BENKO iz Sočerge; BENKOVIČ, Alojzij; BENKOVIČ, Ivo; BENKOVIČ, Josip; BENKOVIČ, Rok; BERAN, Emerik; BERÁNEK, Jože; BERBUČ, Alfonz; BERCE, Boris; BERCE, Ivan; BERCE, Sonja; BERČIČ, Branko; BERČIČ, Herman; BERGAMO, Marija; BERGANT, Boris; BERGANT, Borut; BERGANT, Evgen Emerik; BERGANT, Evgen Marcel; BERGANT, Fortunat; BERGANT, Hubert; BERGANT, Milica; BERGER, Aleš; BERGER, Matjaž; BERGINC, Ivan; BERGLES, Ciril; BERKE, Blaž; BERKOPEC, Josip; BERKOPEC, Oton; BERLIČ, Tončka; BERMEŽ, Janez; BERNARD, Antonija; BERNARD, Emerik; BERNARD, Jakob; BERNEKER, Franc; BERNIK, Franc; BERNIK, France; BERNIK, Ivan; BERNIK, Janez; BERNIK, Jože; BERNIK, Stane; BERNJAK, Elizabeta; BERNOT, Alenka; BERNOT, Ciril; BERNOT, Dare; BERNOT, France; BERNOT, Natan; BERTHOLD, Avgust; BERTONCELJ, Aci; BERTONCELJ, Dinko; BERTONCELJ, Ivan; BERVAR, Gojko; BESEDNJAK, Angel; BESEDNJAK, Engelbert; BESLIČ, Jože; BEŠTER, Avgust Veličan; BEŠTER, Mara; BEŠTER ROGAČ, Marija; BEŠTER TURK, Marja; BETETTO, Evgen; BETETTO, Julij; BETETTO, Milan; BEVC, Jože; BEVK, France; BEVK, Marjan; BEVK, Nikolaj; BEVK, Samo; BEVK, Stanislav; BEZIĆ, Jerko; BEZJAK, Janko; BEZLAJ, France; BEZLAJ, Jiři; BEZLAJ, Peter; BEŽAN, Marjan; BEŽEK, Viktor; BIATZOVSKY, Ivan; BIBER, Dušan; BIBIČ, Adolf; BIBIČ, Bratko; BIBIČ, Polde; BIDOVEC, Andrej; BIDOVEC, Ferdo; BIERTI, Osvaldo; BIKAR, Alenka; BILAĆ, Borut; BILAĆ, Britta; BILBAN, Matija; BILC, France; BILC, Janez; BILIMOVIČ, Aleksander Dimitrijevič; BILLICHGRÄZ (družina); BINTER, Bogdan; BIROLLA, Gvidon; BIRSA, Valter; BITENC, Anton; BITENC, Demeter; BITENC, Franc; BITENC, Janez; BITENC, Mirko; BITENC SAMEC, Marija; BITTNER, Alexander; BIZJAK (družina); BIZJAK, Ivan; BIZJAK, Janez; BIZJAK, Jurij; BIZJAK, Milko; BIZOVIČAR, Milan; BLANKIN, Evgen; BLATNIK, Andrej; BLATNIK, John; BLAZNIK, Jožef; BLAZNIK, Pavle; BLAŽIČ, Viktor; BLAŽKO, Mihael

Še ...

Ivo Žajdela: BIOGRAFSKI LEKSIKON; Družina 11.6.2017

Novi Slovenski biografski leksikon; Reporter 22.5.2017

Miha Naglič: NOVI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON; Gorenjskiglas.si 14.5.2017, Gore-ljudje.net 15.5.2017

Brigita Mohorič: IZID NOVEGA BIOGRAFSKEGA LEKSIKONA SLOVENIJE; Radio Slovenija 3, Svet kulture 18.4.2017

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-985-5

Specifikacija

trda vezava • 16,8 × 24 • 496 strani • ilustrirano

Cena

33,00 EUR (redna)
28,00 EUR (klubska)