Red. prof. ddr. Igor Grdina

znanstveni svetnik
+386 1 47 06 298
igor.grdina@zrc-sazu.si

Martin Grum

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki
+386 1 47 06 295
martin.grum@zrc-sazu.si

Rok Kraigher

višji strokovni sodelavec

Ahac Meden

višji strokovni sodelavec
+386 1 4706 524
ahac.meden@zrc-sazu.si

Dr. Petra Testen Koren

znanstvena sodelavka
+386 5 3357326
petra.testen@zrc-sazu.si

Dr. Neža Zajc

znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 529
neza.zajc@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Gregor Pobežin

znanstveni sodelavec
+386 1 47 06 527
gregor.pobezin@zrc-sazu.si

Vita Zalar

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 47 06 529
vita.zalar@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Jaša Drnovšek

znanstveni sodelavec

Jože Munda

vodja Sekcije za biografiko, bibliografijo in dokumentacijo Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, glavni urednik Slovenskega biografskega leksikona

Dr. Andrej Vovko

prvi predstojnik inštituta