Dr. Jaša Drnovšek

znanstveni sodelavec

Jože Munda

vodja Sekcije za biografiko, bibliografijo in dokumentacijo Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, glavni urednik Slovenskega biografskega leksikona

Dr. Andrej Vovko

prvi predstojnik inštituta