Nastanek Slovenske bio-bibliografske podatkovne zbirke je povezan s pripravami na novo izdajo Slovenskega biografskega leksikona. Služi za pripravo geslovnika in je v pomoč pri uredniškem in administrativnem delu uredništva. Nudi tudi pregled nad v arhivu SBL-a shranjenimi osebnimi in družinskimi fondi.

Da bi zadovoljili potrebe tudi drugih uporabnikov bio-bibliografskih podatkov, smo se odločili, da jo bistveno obogatimo. Končni cilj je zbirka preverjenih bio-bibliografskih podatkov za vsaj 30.000 osebnosti in družin, odprta za nove dopolnitve in popravke v prihodnosti.

Zbirka trenutno (junij 2013) vsebuje 22.561 bio-bibliografskih zapisov. V večini primerov so v zapisih izpolnjena samo polja z osnovnimi bio-bibliografskimi podatki o posameznih osebnostih (ime in priimek, alternativna imena in psevdonimi, datum in kraj rojstva ter za pokojne tudi smrti, dejavnost oz. dejavnosti, s katerimi se je osebnost ukvarjala, napotila na glavna slovenska bio-bibliografska dela, v katera je vključena). Poizvedbe po zbirki lahko opravimo po vseh, v njej upoštevanih poljih.

Slovenska bio-bibliografske zbirke podatkov je dosegljiva le na računalniku na inštitutu. Poizvedbe po zbirki so mogoče ob poprejšnjem dogovoru (tel. 01 47 06 295 oz. ikz@zrc-sazu.si ) na inštitutu vsak delavnik med 9. in 13. uro.