Inštitut za kulturno zgodovino

Teme in raziskovalne usmeritve inštituta je mogoče uvrstiti v okvir različnih specializiranih historiografskih disciplin (ustna zgodovina, zgodovina vsakdanjega življenja, zgodovina družine, zgodovine otroštva, zgodovina idej, zgodovina tehnologije), po drugi strani pa se le-te prepletajo znotraj nove kulturne zgodovine. Iz slednje črpamo tudi večino metodoloških pristopov in teoretskih izhodišč, kakor tudi ambicijo, da posamezne specializirane raziskovalne rezultate oblikujemo v celovite sinteze. V okviru slednjega se naslanjamo tako na tradicijo novega zgodovinopisja, kakor tudi razmisleka uveljavljenih predstavnikov tradicionalne kulturne zgodovine.

Preberi več
KNJIŽNICA

Izposoja od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00

Do nadaljnjega je izposoja mogoča po predhodnem dogovoru.

Kontakt: Martin Grum

Tel: +386 1 47 06 295

E-naslov: martin.grum@zrc-sazu.si