Doktor Karel Lavrič (1818–1876) in njegova doba.

Author: Branko Marušič
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2016Table of content

Uvod
Mladost
V Trstu
V Sežani
V Tolminu
V Ajdovščini
                Šempaški tabor
V Gorici
                Goriške razmere
                Goriški Italijani
                Taborsko gibanje
                Politično društvo Soča
                Politični razkol med Slovenci na Goriškem
                Lavrič tarča ideoloških polemik
                Pot k spravi
                Deželni zbor v Gorici
                Lavrič deželni poslanec (1870–1876)
                Publicistično sodelovanje pri tedniku Soča
                               Kulturna vprašanja
                                Šolstvo
                                Kmetijstvo, obrt in trgovina
                                Verstvo
                                Federalizem
                Učitelj deklamatorike in govorništva
                Lavričeva vsestranskost
Ponovno v Tolminu
Smrt
Po smrti
Lavričev spomenik
Pesmi, posvečene dr. Karlu Lavriču

Priloga: Prvi poskus politične zgodovine goriških Slovencev
 More ...

Milan Vogel: KAREL LAVRIČ, IDEALIST V NARODNO DOBRO IN LASTNO ŠKODO; Delo.si 9.11.2016

Iztok Ilich: DOKTOR KAREL LAVRIČ (1818-1876) IN NJEGOVA DOBA; Bukla let. 12/ št. 123-124, julij - avgust 2016Price (Regular)
15.00€

Price (Club)
11.50€
More about the price


Keywords
19th century
biography
Gorica region
Gorizia
history
Lavrič, Karel
national movements
political history
Slovenes
Slovenian politicians
Tabor movement
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR