Title:
Hišne pomočnice na Goriškem v 19. in 20. stoletju
Author:
Year:
Compilation:
Življenja in dela XXV. Kulturnozgodovinske študije 5
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0000-0

Specifications

paperback • 17 × 24 cm