Title:
Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji. Zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja (Ljubljana, 5.–8. junij 2008)
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Zbornik se sooča s temeljnimi vprašanji (samo)razumevanja narodov, etničnih in jezikovnih skupnosti v daljši historični perspektivi, in sicer od konca srednjega veka pa do današnjega časa. Problemsko segajo prispevki tudi po reartikulaciji omenjenih tematskih polj, ki bistveno sooblikujejo našo vizijo prihodnosti. Mednarodni simpozij je bil zamišljen kot srečanje in dopolnjevanje spoznanj ter izkušenj številnih avtorjev različnih humanističnih in družboslovnih ved.

Table of content

Predgovor

Igor Grdina: Pripadnosti in identitete med preteklostjo in vizijami prihodnosti

France Bernik: Primož Trubar in identiteta Slovencev

Janko Kos: Slovenstvo kot vprašanje istovetnosti in razlike

Emidio Campi: The Reformation in Croatia and Slovenia and the »Beneficio di Cristo«

Jan-Andrea Bernhard: Die Bedeutung der Magnatenhöfe für die Reformation in Slowenien und Kroatien

Erich Bryner: Theologische Motive in der Bibelübersetzungsarbeit von Primus Truber

Marko Kerševan: »Cerkev Božja slovenskega jezika« – vloga jezika v reformaciji in modernem nacionalizmu

Jonatan Vinkler: Primož Trubar in »nepravoverne« smeri reformacije v slovenskem slovstvu 16. stoletja: prekrščevalci

Kozma Ahačič: Nekaj vidikov umeščanja slovenščine v evropski jezikovni prostor 16. stoletja: od uporabnosti slovenskega jezika do latinskih tujk

Miroslav Hroch: Die Nation als ein europäisches Phänomen im Zeitalter der Globalisierung

Peter Zajac: Dlhé slovenské devätnáste storočie

Oto Luthar: Kulture razlikovanja in koncepti pripadanja. Spreminjajoče se predstave o identitetah in kulturah v zgodovinopisju

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-311-2

Specifications

hardback • 16,8 × 24 cm • 320 pages

Price

not for sale

E-publications