Title:
Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji. Zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja (Ljubljana, 5.–8. junij 2008)
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

Igor Grdina: Pripadnosti in identitete med preteklostjo in vizijami prihodnosti

France Bernik: Primož Trubar in identiteta Slovencev

Janko Kos: Slovenstvo kot vprašanje istovetnosti in razlike

Emidio Campi: The Reformation in Croatia and Slovenia and the »Beneficio di Cristo«

Jan-Andrea Bernhard: Die Bedeutung der Magnatenhöfe für die Reformation in Slowenien und Kroatien

Erich Bryner: Theologische Motive in der Bibelübersetzungsarbeit von Primus Truber

Marko Kerševan: »Cerkev Božja slovenskega jezika« – vloga jezika v reformaciji in modernem nacionalizmu

Jonatan Vinkler: Primož Trubar in »nepravoverne« smeri reformacije v slovenskem slovstvu 16. stoletja: prekrščevalci

Kozma Ahačič: Nekaj vidikov umeščanja slovenščine v evropski jezikovni prostor 16. stoletja: od uporabnosti slovenskega jezika do latinskih tujk

Miroslav Hroch: Die Nation als ein europäisches Phänomen im Zeitalter der Globalisierung

Peter Zajac: Dlhé slovenské devätnáste storočie

Oto Luthar: Kulture razlikovanja in koncepti pripadanja. Spreminjajoče se predstave o identitetah in kulturah v zgodovinopisju

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-311-2

Specifications

hardback • 16,8 × 24 cm • 320 pages

Price

not for sale

E-publications