Title:
Novi Slovenski biografski leksikon. Tretji zvezek (Ble-But)
Edited by:
Other authors:
editorial board Oto Luthar, Martin Grum, Rok Kraigher, Mateja Ratej, Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Barbara Šterbenc Svetina
section editors Vojteh Cestnik (veterina), Ahac Meden (gledališče, film, popularna glasba, kulinarika), Eva Holz (zgodovina do 1918, zgodovinopisje), Marjetka Balkovec Debevec (šolstvo), Branko Vreš (biologija), Drago Kladnik (geografija), Matej Ažman (filozofija), Tatjana Veljanovski (geodezija), Petra Testen (balet), Ingrid Slavec Gradišnik (etnologija, antropologija), Mateja Ratej (zgodovina po 1918, gospodarstvo, politika, mediji), Jasna Milinković (šport), Luka Vidmar (literatura), Jurij Snoj (glasba), Jožica Narat (jezikoslovje, prevajanje), Kristina Toplak (izseljenstvo), Blaž Resman (umetnostna zgodovina, arhitektura, urbanizem), Peter Mikša (alpinizem, planinstvo), Andrej Kranjc (krasoslovje), Aleksander Horvat (paleontologija, geologija), Martin Grum (leksikografija), Dragan Božič (arheologija), Vojo Likar (filozofija), Marko Kreft (biologija)
experts/consultants Janez Bogataj (kulinarika), Gvido Bratina (fizika), Robert Brus (gozdarstvo), Katarina Čufar (lesarstvo), Davorin Kračun (ekonomija), Aleš Krbavčič (farmacija), Edi Majaron (lutkarstvo), Marijan Pavčnik (pravo), Tita Porenta (čebelarstvo), Matija Svetina (psihologija), Lilijana Šprah (psihologija), Alenka Švab (sociologija), Zvonka Zupanič Slavec (medicina)
authors Kozma Ahačič, Gregor Antoličič, Alenka Bagarič, Marjetka Balkovec Debevec, Silva Bandelj, Matjaž Barbo, Srdan V. Bavdek, Mateja Belak, Andrej Blejec, Janez Bogataj, Tina Bohak, Gregor Boncelj, Gregor Božič, Gvido Bratina, Anjuta Bubnov Škoberne, Valentin Bucik, Franca Buttolo, Alenka Cedilnik, Vojteh Cestnik, Marjeta Ciglenečki, Nataša Cigoj Krstulović, Franc Cimerman, Filip Čuček, Igor Dakskobler, Monika Deželak Trojar, Alenka Di Battista, Jurij Diaci, Helena Dobrovoljc, Darko Dolinar, France M. Dolinar, Marjan Drnovšek, Mitja Durnik, Vlada Eržen, Zdenko Fajdiga, Peter Fajfar, Franc Forstnerič, Matej Gabrovec, Oto Giacomelli, Damir Globočnik, Dominika Gornik Bučar, Danijel Grafenauer, Igor Grdina, Janez Gregori, Janez Grum, Martin Grum, Nada Gspan Prašelj, Damijan Guštin, Jernej Habjan, Jurij Hadalin, Maja Hakl Saje, Miran Hladnik, Tatjana Hojan, Eva Holz, Miha Humar, Nina Ivanović, Zoltan Jan, Primož Jesenko, Andraž Jež, Petra Jordan, Katarina Keber, Franc Kejžar, Simona Kermaunar, Drago Kladnik, Rudi Klanjšek, Metoda Kokole, Bogdan Kolar, Blaž Komac, Alenka Koron, Miha Kosi, Tina Košak, Marko Košan, Darja Koter, Rok Kraigher, Meta Kramar, Andrej Kranjc, Aleš Krbavčič, Mojca Kreft, Ursula Krevs Birk, Špela Lah, Boštjan Laharnar, Andreja Legan Ravnikar, Avgust Lešnik, Maja Lozar Štamcar, Zlata Luthar, Edi Majaron, Bojan Majes, Neva Makuc, Branko Marušič, Ahac Meden, Franci Merzel, Darja Mihelič, Peter Mikša, Jasna Milinković, David Movrin, Marko Mugerli, Rajko Muršič, Aleš Nagode, Jernej Novak, Mojca Novak, Bojan Ogorelec, Matija Ogrin, Milan Orožen Adamič, Egon Pavlica, Janez Perčič, Jurij Perovšek, France Pibernik, Tanja Pihlar, Darja Pirkmajer, Mojca Pišek, Ana Plemenitaš, Renato Podbersič, Anja Podlesek, Tina Potočnik, Nada Praprotnik, Miha Preinfalk, Peter Prelovšek, Jože Pretnar, Andreja Primec, Marijan Prosen, Rudolf Rajar, Andreja Rakovec, Jože Ratej, Mateja Ratej, Božo Repe, Blaž Resman, Tea Rogelj, Božo Rustja, Dragomir Skaberne, Uroš Skalerič, Aleksander Skaza, Dušan Sket, Janez Sketelj, Rajko Slapnik, Ingrid Slavec Gradišnik, Franc Solina, Aleš Stanovnik, Janez Stergar, Mitja Sunčič, Peter Svetina, Petra Svoljšak, Jola Škulj, Mojca Šraj, Miha Štamcar, Barbara Šterbenc Svetina, Jasna Štrus, Danilo Šuster, Branko Šuštar, Petra Testen, Jože/Jozef Till, Davorin Tome, Kristina Toplak, Slavica Tovšak, Katarina Trček Marušič, Tomi Trilar, Matija Turk, Vlado Valenčič, Anton Velušček, Anka Vidovič Miklavčič, Peter Vodopivec, Fanika Vrečko, Al Vrezec, Neža Zajc, Irena Zdovc, Jernej Zupančič, Zvonka Zupanič Slavec, Boštjan Žekš, Ali Žerdin, Janja Žitnik, Natalija Žižič, Božidar Žlender
Year:
Compilation:
Language(s):
Table of content

Seznam gesel v tretjem zvezku / List of entries in third volume

Bleiweis, Demeter; Bleiweis, Janez; Bleiweis, Janko; Bleiweis, Karel; Blejec, Marijan; Blenkuš, Matej; Blinc, Robert; Bloudek, Stanko; Blüml, Rudolf; Bobič, Ferdinand; Bobič, Jurij; Bobinac, Franjo; Bobnar, Stane; Bogataj, Janez; Bogataj, Jure; Bogataj, Leopold; Bogataj, Matej; Bogataj, Miran; Bogataj Gradišnik, Katarina; Bogatec, Arianna; Bogatec, Kristjan; Bogenski, Albert I.; Bogenski, Albert III.; Bogenski, Albert IV.; Bogenski, Bertold II.; Bogenski, Bertold III.; Bogenski, Hartvik; Bogenski, Hedviga; Bogić, Mirko; Bogov, Anton; Bogovič, Franc; Boh, Ivan; Boh, Katja; Bohanec, Borut; Bohanec, Franček; Bohinc, Pavle; Bohinec, Valter; Bohinjec, Jože; Bohinjec, Peter; Böhm, Oskar; Bohorič, Adam; Bohorič, Janez; Bois de Chesne, Albert; Bojc, Etbin; Bojc Bidovec, Franja; Bojetu Boeta, Berta; Bojovič, Vlado; Bokal, Nataša; Bolčina, Radoš; Bole, Franc; Bole, Janez; Bole, Jože; Bole, Velimir; Bole Vrabec, Alenka; Bolfgangus; Bolić, Muharem; Boljka, Janez; Bolle, Ivan; Bolta, Lojze; Boltar Ukmar, Mileva; Bombasi, Francesco; Bombasi, Luigi; Bombasi, Alojzij Anton; Bombasi, Ludvik; Bombasi, Carlo; Bombasi, Antonio Bombasio; Bonač, Ivan (r. 1846); Bonač, Fran; Bonač, Stane; Bonač, Ivan (r. 1906); Bonač, Janez; Bonazza, Sergio; Boncelj, Josip; Bonča, Janez; Bonča, Miloš; Bonča, Valter; Bončina, Andrej; Bončina, Janez; Bone, Pavel; Bonisegna, Stanislava; Bonomi, Giuseppe Clemente; Bonomo; Bonomo, Andrej; Bonomo, Danijel; Bonomo, Franc; Bonomo, Ginevra; Bonomo, Ivan; Bonomo, Ivan Andrej Bonomo Stetner; Bonomo, Ivan Anton; Bonomo, Ivan Franc Scipion; Bonomo, Jožef; Bonomo, Just; Bonomo, Kristofor; Bonomo, Krištofor (Rebecco); Bonomo, Lenart; Bonomo, Lovrenc; Bonomo, Nikolaj; Bonomo, Peter; Bonomo, Peter (r. 1387); Bonomo, Peter (r. 1458); Bonomo, Peter (u. 1620); Bonomo, Rizzardo; Bonomo, Peter; Bonutti, Karl; Bor, Matej; Borčić, Bogdan; Borčnik, Aleš; Borecký, Jaromír; Borisov, Peter; Borišek, Milan; Borko, Božidar; Borko, Črtomir; Borko, Elko; Born, András; Born, Friderik; Born, Julij; Born, Karel; Boroević, Svetozar; Borovnik, Silvija; Borovnjak, Jožef; Boršnik, Marja; Borštnar, Jože (r. 1915); Borštnar, Jože (r. 1927); Borštnar, Marijan; Borštner, Ivan; Borštnik, Branko; Borštnik, Ignacij; Borštnik, Zofija; Borut; Bosák, Pavel; Boscarol, Ivo; Boškin, Angela; Boštjančič, Dolfka; Boštjančič, Peter; Boué, Ami; Bourek, Zlatko; Božič, Branko; Božič, Cvetko; Božič, Darijan; Božič, Dragan; Božič, Ivo; Božič, Janez (r. 1829); Božič, Janez (r. 1928); Božič, Janez Gregor; Božič, Lado; Božič, Mansuet; Božič, Marijan; Božič, Peter; Božič, Silvo; Božič, Slavica; Bračič, Julija; Bračič, Mirko; Bračič, Stojan; Bračič, Vladimir; Bračko, Stane; Bradač, Fran; Bradač, Zorka; Bradaška, Matija; Brajdić, Ivan; Brajnik, Dušan; Brajnik, Edo; Brajnik, Miroslav; Brancelj, Anton; Brandl, Josef; Brandner, Anton; Braniselj, Milena; Brate, Tadej; Bratina, Bojan; Bratina, Borut; Bratina, Darko; Bratina, Gvido; Bratina, Lojze; Bratina, Valo; Bratina, Vasja; Bratina, Vojmir J.; Bratko, Ivan; Bratos, Savo; Bratovž, Janez; Bratož, Rajko; Bratož, Remigij; Bratuš, Lucijan; Bratušek, Alenka; Bratuž, Andrej; Bratuž, Damjana; Bratuž, Lojze; Bratuž, Lojzka; Bratuž Kacjan Ileana; Bravničar, Dejan; Bravničar, Gizela; Bravničar, Matija; Braz, Valter; Brazzoduro, Gino; Brdar, Jakov; Brecelj, Anton; Brecelj, Bogdan; Brecelj, Marijan (r. 1910); Brecelj, Marijan (r. 1931); Brecelj, Marijana; Breckerfeld, Adolf; Breckerfeld, Franc; Breckerfeld, Franc Anton; Breckerfeld, Janez Žiga; Breckerfeld, Konrad Adam; Breckerfeld, Wolfgang Konrad; Breckerfeld, Franc Anton; Breckerfeld, Janez Sigismund; Bregant, Leopold; Bregant, Tatjana; Bregant, Zmago; Breitenberger, Ignacij; Brejc, Janko; Brejc, Mihael; Brejc, Tomaž; Brejc, Tomo; Brelih, Miloš; Brelih, Savo; Bremec Homar, Marjana; Bren, Hugo; Brence, Janez; Brenčič, Lojze; Brenčič, Mihael; Brenčič Jelen, Marija; Brenk, Klas Matija; Brenk, Kristina; Breskvar, Boris; Breskvar, Katja; Breskvar, Silvo; Bressan, Arnaldo; Brešan, Anton; Brešar, Matej; Breščak, Danilo; Brezar, Vladimir; Brezec, Primož; Brezigar, Barbara; Brezigar, Bojan; Brezigar, Milko; Breznik, Anton (r. 1737); Breznik, Anton (r. 1881); Breznik, Dušan; Breznik, Marko; Brežnik, Pavel; Brglez, Ivanka; Brglez, Janez; Bricelj, Mitja; Brigido, Janez Jakob; Brigido, Jožef Ferdinand; Brigido, Lovrenc; Brigido, Mihael; Brigido, Oktav; Brigido, Pavel; Brigido, Pavla; Brigido, Pompej (r. 1729); Brigido, Pompej (u. 1640); Brigido, Vincenc; Brigido, Mihael; Brilej, Jože; Brilly, Mitja; Brinar, Josip; Brinovec, Slavko; Brinšek, Bogomil; Briški, Andrej; Brišnik, Karel; Brišnik Remec, Ida; Britovšek, Marjan; Brlek, Metod; Brnčić, Ivo; Brnčić, Vera; Brodar, Janez; Brodar, Mitja; Brodar, Srečko; Brollo, Giacomo; Broz, Josip; Brudar, Božidar; Brumec, Viljem; Brumen, Borut; Brumen, Jože; Brumen, Vinko; Brunet, Franc; Brus, Robert; Brvar, Andrej (r. 1945); Brvar,Andrej (r. 1953); Brzin, Miroslav; Bubnič, Albin; Bubnov, Sergej; Bucelleni, Bernard; Bucelleni, Friderik Pavel Konrad; Bucelleni, Gabrijel; Bucelleni, Horacij; Bucelleni, Johann; Bucelleni, Julij; Bucelleni, Julij Andrej; Bucelleni, Julij Friderik; Bucelleni, Nikolaj Pavel; Bucelleni, Oktavij; Bucelleni, Orfej; Buchheim, Oto Friderik; Bucik, Avgust Andrej; Bučar, Bojan; Bučar, Bojko; Bučar, Danilo; Bučar, Franc; Bučar, France; Bučar, Franjo; Bučer, Tone; Bučić, Vesna; Budal, Andrej; Budau, Elza; Budin, Peter; Budja, Mihael; Budkovič, Tomaž; Bufon, Milan; Bufon, Zmago; Buh, Jožef Frančišek; Bujas, Zoran; Bukovec, Anja; Bukovec, Avgust; Bukovec, Brigita; Bukovec, Franc; Bukovec, Vilma; Bukovinski, Ivan; Bükvič, Frank; Bulc, Marko; Bulič, Dragan; Bulog, Boris; Bulovec, Štefka; Bulovec Mrak, Karla; Bunc, Stanko; Burger, Jožef; Burnik, Dušan; Burnik, Stojan; Buser, Stanko; Buset, Anton Valerij; Buset, Jakob; Buset, Janez Gregor; Buset, Janez Nepomuk; Buset, Jožef Gabrijel; Buset, Kajetan Ignac; Buset, Leopold; Buset, Vajkard Eberhard; Buset, Volf Avguštin; Buset, Volf Engelbert; Butina, Milan; Butinar, Janoš; Butinar, Jože; Butkovič, Peter; Buttlar Moscon, Alfred

More ...

Miha Naglič: Novi Slovenski biografski leksikon; Gorenjski glas, 16. 6. 2020

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0116-9

Specifications

hardback • 16,8 × 24 • 522 pages • illustrated

Price

33,00 EUR (Regular)
28,00 EUR (Club)

E-publications