Title:
Novi Slovenski biografski leksikon. Tretji zvezek (Ble-But)
editor-in-chief:
Other authors:
Editorial Board Martin Grum, Rok Kraigher, Oto Luthar, Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Mateja Ratej, Barbara Šterbenc Svetina
section editors Matej Ažman, Dragan Božič, Vojteh Cestnik, Marjetka Balkovec Debevec, Ingrid Slavec Gradišnik, Martin Grum, Eva Holz, Aleksander Horvat, Drago Kladnik, Andrej Kranjc, Marko Kreft, Vojo Likar, Ahac Meden, Peter Mikša, Jasna Milinković, Jožica Narat, Mateja Ratej, Blaž Resman, Jurij Snoj, Petra Testen, Kristina Toplak, Tatjana Veljanovski, Luka Vidmar, Branko Vreš
experts/consultants Janez Bogataj, Gvido Bratina, Robert Brus, Katarina Čufar, Davorin Kračun, Aleš Krbavčič, Edi Majaron, Marijan Pavčnik, Tita Porenta, Zvonka Zupanič Slavec, Matija Svetina, Lilijana Šprah, Alenka Švab
authors Milan Orožen Adamič, Kozma Ahačič, Gregor Antoličič, Alenka Bagarič, Silva Bandelj, Matjaž Barbo, Alenka Di Battista, Srdan V. Bavdek, Mateja Belak, Ursula Krevs Birk, Andrej Blejec, Janez Bogataj, Tina Bohak, Gregor Boncelj, Gregor Božič, Gvido Bratina, Valentin Bucik, Dominika Gornik Bučar, Franca Buttolo, Alenka Cedilnik, Vojteh Cestnik, Marjeta Ciglenečki, Franc Cimerman, Filip Čuček, Igor Dakskobler, Marjetka Balkovec Debevec, Jurij Diaci, Helena Dobrovoljc, Darko Dolinar, France M. Dolinar, Marjan Drnovšek, Mitja Durnik, Vlada Eržen, Zdenko Fajdiga, Peter Fajfar, Franc Forstnerič, Matej Gabrovec, Oto Giacomelli, Damir Globočnik, Ingrid Slavec Gradišnik, Danijel Grafenauer, Igor Grdina, Janez Gregori, Janez Grum, Martin Grum, Damijan Guštin, Jernej Habjan, Jurij Hadalin, Miran Hladnik, Tatjana Hojan, Eva Holz, Miha Humar, Nina Ivanović, Zoltan Jan, Primož Jesenko, Andraž Jež, Petra Jordan, Katarina Keber, Franc Kejžar, Simona Kermaunar, Drago Kladnik, Rudi Klanjšek, Metoda Kokole, Bogdan Kolar, Blaž Komac, Alenka Koron, Miha Kosi, Tina Košak, Marko Košan, Darja Koter, Rok Kraigher, Meta Kramar, Andrej Kranjc, Aleš Krbavčič, Mojca Kreft, Nataša Cigoj Krstulović, Špela Lah, Boštjan Laharnar, Avgust Lešnik, Zlata Luthar, Edi Majaron, Bojan Majes, Neva Makuc, Branko Marušič, Katarina Trček Marušič, Ahac Meden, Franci Merzel, Darja Mihelič, Anka Vidovič Miklavčič, Peter Mikša, Jasna Milinković, David Movrin, Marko Mugerli, Rajko Muršič, Aleš Nagode, Jernej Novak, Mojca Novak, Bojan Ogorelec, Matija Ogrin, Egon Pavlica, Janez Perčič, Jurij Perovšek, France Pibernik, Tanja Pihlar, Darja Pirkmajer, Mojca Pišek, Ana Plemenitaš, Renato Podbersič, Anja Podlesek, Tina Potočnik, Nada Praprotnik, Nada Gspan Prašelj, Miha Preinfalk, Peter Prelovšek, Jože Pretnar, Andreja Primec, Marijan Prosen, Rudolf Rajar, Andreja Rakovec, Jože Ratej, Mateja Ratej, Andreja Legan Ravnikar, Božo Repe, Blaž Resman, Tea Rogelj, Božo Rustja, Maja Hakl Saje, Dragomir Skaberne, Uroš Skalerič, Aleksander Skaza, Dušan Sket, Janez Sketelj, Rajko Slapnik, Zvonka Zupanič Slavec, Franc Solina, Aleš Stanovnik, Janez Stergar, Mitja Sunčič, Peter Svetina, Barbara Šterbenc Svetina, Petra Svoljšak, Anjuta Bubnov Škoberne, Jola Škulj, Mojca Šraj, Maja Lozar Štamcar, Miha Štamcar, Jasna Štrus, Danilo Šuster, Branko Šuštar, Petra Testen, Jože/Jozef Till, Davorin Tome, Kristina Toplak, Slavica Tovšak, Tomi Trilar, Monika Deželak Trojar, Matija Turk, Vlado Valenčič, Anton Velušček, Peter Vodopivec, Fanika Vrečko, Al Vrezec, Neža Zajc, Irena Zdovc, Jernej Zupančič, Boštjan Žekš, Ali Žerdin, Janja Žitnik, Natalija Žižić, Božidar Žlender
Year:
Compilation:
Language(s):
Table of content

Seznam gesel v tretjem zvezku / List of entries in third volume

Bleiweis, Demeter; Bleiweis, Janez; Bleiweis, Janko; Bleiweis, Karel; Blejec, Marijan; Blenkuš, Matej; Blinc, Robert; Bloudek, Stanko; Blüml, Rudolf; Bobič, Ferdinand; Bobič, Jurij; Bobinac, Franjo; Bobnar, Stane; Bogataj, Janez; Bogataj, Jure; Bogataj, Leopold; Bogataj, Matej; Bogataj, Miran; Bogataj Gradišnik, Katarina; Bogatec, Arianna; Bogatec, Kristjan; Bogenski, Albert I.; Bogenski, Albert III.; Bogenski, Albert IV.; Bogenski, Bertold II.; Bogenski, Bertold III.; Bogenski, Hartvik; Bogenski, Hedviga; Bogić, Mirko; Bogov, Anton; Bogovič, Franc; Boh, Ivan; Boh, Katja; Bohanec, Borut; Bohanec, Franček; Bohinc, Pavle; Bohinec, Valter; Bohinjec, Jože; Bohinjec, Peter; Böhm, Oskar; Bohorič, Adam; Bohorič, Janez; Bois de Chesne, Albert; Bojc, Etbin; Bojc Bidovec, Franja; Bojetu Boeta, Berta; Bojovič, Vlado; Bokal, Nataša; Bolčina, Radoš; Bole, Franc; Bole, Janez; Bole, Jože; Bole, Velimir; Bole Vrabec, Alenka; Bolfgangus; Bolić, Muharem; Boljka, Janez; Bolle, Ivan; Bolta, Lojze; Boltar Ukmar, Mileva; Bombasi, Francesco; Bombasi, Luigi; Bombasi, Alojzij Anton; Bombasi, Ludvik; Bombasi, Carlo; Bombasi, Antonio Bombasio; Bonač, Ivan (r. 1846); Bonač, Fran; Bonač, Stane; Bonač, Ivan (r. 1906); Bonač, Janez; Bonazza, Sergio; Boncelj, Josip; Bonča, Janez; Bonča, Miloš; Bonča, Valter; Bončina, Andrej; Bončina, Janez; Bone, Pavel; Bonisegna, Stanislava; Bonomi, Giuseppe Clemente; Bonomo; Bonomo, Andrej; Bonomo, Danijel; Bonomo, Franc; Bonomo, Ginevra; Bonomo, Ivan; Bonomo, Ivan Andrej Bonomo Stetner; Bonomo, Ivan Anton; Bonomo, Ivan Franc Scipion; Bonomo, Jožef; Bonomo, Just; Bonomo, Kristofor; Bonomo, Krištofor (Rebecco); Bonomo, Lenart; Bonomo, Lovrenc; Bonomo, Nikolaj; Bonomo, Peter; Bonomo, Peter (r. 1387); Bonomo, Peter (r. 1458); Bonomo, Peter (u. 1620); Bonomo, Rizzardo; Bonomo, Peter; Bonutti, Karl; Bor, Matej; Borčić, Bogdan; Borčnik, Aleš; Borecký, Jaromír; Borisov, Peter; Borišek, Milan; Borko, Božidar; Borko, Črtomir; Borko, Elko; Born, András; Born, Friderik; Born, Julij; Born, Karel; Boroević, Svetozar; Borovnik, Silvija; Borovnjak, Jožef; Boršnik, Marja; Borštnar, Jože (r. 1915); Borštnar, Jože (r. 1927); Borštnar, Marijan; Borštner, Ivan; Borštnik, Branko; Borštnik, Ignacij; Borštnik, Zofija; Borut; Bosák, Pavel; Boscarol, Ivo; Boškin, Angela; Boštjančič, Dolfka; Boštjančič, Peter; Boué, Ami; Bourek, Zlatko; Božič, Branko; Božič, Cvetko; Božič, Darijan; Božič, Dragan; Božič, Ivo; Božič, Janez (r. 1829); Božič, Janez (r. 1928); Božič, Janez Gregor; Božič, Lado; Božič, Mansuet; Božič, Marijan; Božič, Peter; Božič, Silvo; Božič, Slavica; Bračič, Julija; Bračič, Mirko; Bračič, Stojan; Bračič, Vladimir; Bračko, Stane; Bradač, Fran; Bradač, Zorka; Bradaška, Matija; Brajdić, Ivan; Brajnik, Dušan; Brajnik, Edo; Brajnik, Miroslav; Brancelj, Anton; Brandl, Josef; Brandner, Anton; Braniselj, Milena; Brate, Tadej; Bratina, Bojan; Bratina, Borut; Bratina, Darko; Bratina, Gvido; Bratina, Lojze; Bratina, Valo; Bratina, Vasja; Bratina, Vojmir J.; Bratko, Ivan; Bratos, Savo; Bratovž, Janez; Bratož, Rajko; Bratož, Remigij; Bratuš, Lucijan; Bratušek, Alenka; Bratuž, Andrej; Bratuž, Damjana; Bratuž, Lojze; Bratuž, Lojzka; Bratuž Kacjan Ileana; Bravničar, Dejan; Bravničar, Gizela; Bravničar, Matija; Braz, Valter; Brazzoduro, Gino; Brdar, Jakov; Brecelj, Anton; Brecelj, Bogdan; Brecelj, Marijan (r. 1910); Brecelj, Marijan (r. 1931); Brecelj, Marijana; Breckerfeld, Adolf; Breckerfeld, Franc; Breckerfeld, Franc Anton; Breckerfeld, Janez Žiga; Breckerfeld, Konrad Adam; Breckerfeld, Wolfgang Konrad; Breckerfeld, Franc Anton; Breckerfeld, Janez Sigismund; Bregant, Leopold; Bregant, Tatjana; Bregant, Zmago; Breitenberger, Ignacij; Brejc, Janko; Brejc, Mihael; Brejc, Tomaž; Brejc, Tomo; Brelih, Miloš; Brelih, Savo; Bremec Homar, Marjana; Bren, Hugo; Brence, Janez; Brenčič, Lojze; Brenčič, Mihael; Brenčič Jelen, Marija; Brenk, Klas Matija; Brenk, Kristina; Breskvar, Boris; Breskvar, Katja; Breskvar, Silvo; Bressan, Arnaldo; Brešan, Anton; Brešar, Matej; Breščak, Danilo; Brezar, Vladimir; Brezec, Primož; Brezigar, Barbara; Brezigar, Bojan; Brezigar, Milko; Breznik, Anton (r. 1737); Breznik, Anton (r. 1881); Breznik, Dušan; Breznik, Marko; Brežnik, Pavel; Brglez, Ivanka; Brglez, Janez; Bricelj, Mitja; Brigido, Janez Jakob; Brigido, Jožef Ferdinand; Brigido, Lovrenc; Brigido, Mihael; Brigido, Oktav; Brigido, Pavel; Brigido, Pavla; Brigido, Pompej (r. 1729); Brigido, Pompej (u. 1640); Brigido, Vincenc; Brigido, Mihael; Brilej, Jože; Brilly, Mitja; Brinar, Josip; Brinovec, Slavko; Brinšek, Bogomil; Briški, Andrej; Brišnik, Karel; Brišnik Remec, Ida; Britovšek, Marjan; Brlek, Metod; Brnčić, Ivo; Brnčić, Vera; Brodar, Janez; Brodar, Mitja; Brodar, Srečko; Brollo, Giacomo; Broz, Josip; Brudar, Božidar; Brumec, Viljem; Brumen, Borut; Brumen, Jože; Brumen, Vinko; Brunet, Franc; Brus, Robert; Brvar, Andrej (r. 1945); Brvar,Andrej (r. 1953); Brzin, Miroslav; Bubnič, Albin; Bubnov, Sergej; Bucelleni, Bernard; Bucelleni, Friderik Pavel Konrad; Bucelleni, Gabrijel; Bucelleni, Horacij; Bucelleni, Johann; Bucelleni, Julij; Bucelleni, Julij Andrej; Bucelleni, Julij Friderik; Bucelleni, Nikolaj Pavel; Bucelleni, Oktavij; Bucelleni, Orfej; Buchheim, Oto Friderik; Bucik, Avgust Andrej; Bučar, Bojan; Bučar, Bojko; Bučar, Danilo; Bučar, Franc; Bučar, France; Bučar, Franjo; Bučer, Tone; Bučić, Vesna; Budal, Andrej; Budau, Elza; Budin, Peter; Budja, Mihael; Budkovič, Tomaž; Bufon, Milan; Bufon, Zmago; Buh, Jožef Frančišek; Bujas, Zoran; Bukovec, Anja; Bukovec, Avgust; Bukovec, Brigita; Bukovec, Franc; Bukovec, Vilma; Bukovinski, Ivan; Bükvič, Frank; Bulc, Marko; Bulič, Dragan; Bulog, Boris; Bulovec, Štefka; Bulovec Mrak, Karla; Bunc, Stanko; Burger, Jožef; Burnik, Dušan; Burnik, Stojan; Buser, Stanko; Buset, Anton Valerij; Buset, Jakob; Buset, Janez Gregor; Buset, Janez Nepomuk; Buset, Jožef Gabrijel; Buset, Kajetan Ignac; Buset, Leopold; Buset, Vajkard Eberhard; Buset, Volf Avguštin; Buset, Volf Engelbert; Butina, Milan; Butinar, Janoš; Butinar, Jože; Butkovič, Peter; Buttlar Moscon, Alfred

More ...

Miha Naglič: Novi Slovenski biografski leksikon; Gorenjski glas, 16. 6. 2020

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0116-9

Specifications

hardback • 16,8 × 24 • 522 pages • illustrated

Price

33,00 EUR (Regular)
28,00 EUR (Club)

E-publications