Oktobrska revolucija 1917–2017. Med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo

Edited by: Irena Avsenik Nabergoj
Year: 2019Table of content

UVODNA BESEDA
Akademik prof. dr. Milček Komelj

KAJ JE SPLOH TO – OKTOBRSKA REVOLUCIJA?
Peter Klepec

IVAN VUK IN JOŽE VELNAR KOT DVA IZMED UDELEŽENCEV V OKTOBRSKI REVOLUCIJI
Franc Kuzmič

ČLOVEK IN DRUŽBA MED ŽAROM IN ZATONOM REVOLUCIJE
Miran Pustoslemšek

SODOBNI DELAVEC: HAZARDIRANJE KOT POGOJ REVOLUCIJE
Karolina Babič

HISTORIČNA SOCIOLOGIJA OKTOBRSKE REVOLUCIJE: VZROKI REVOLUCIJE IN TEORETSKE POMANJKLJIVOSTI KLASIČNEGA MARKSIZMA
Tibor Rutar

UPODOBITVE REVOLUCIONARJEV OKTOBRSKE REVOLUCIJE V LIKOVNI UMETNOSTI NA SLOVENSKEM
Andreja Rakovec

RAZUMEVANJE REVOLUCIJE IN REVOLUCIONARNOSTI V SLOVENSKI IN RUSKI PESNIŠKI MISLI
Neža Zajc

DOŽIVLJANJE OKTOBRSKE REVOLUCIJE V ROMANU BORISA LEONIDOVIČA PASTERNAKA DOKTOR ŽIVAGO
Irena Avsenik Nabergoj

SOVJETSKI FILM MED PROPAGANDO IN UMETNIŠKO AVANTGARDO
Klemen Brvar

ZAKAJ VOJAK 16. PEHOTNEGA POLKA RUSKE ARMADE ALEKSANDER ŠIŠKIN NI VIDEL OKTOBRSKE REVOLUCIJE?
Mateja Ratej

SPREMNA BESEDA: TRANSFORMACIJE INTERPRETACIJ OKTOBRSKE REVOLUCIJE
Irena Avsenik Nabergoj

KAZALO IMEN

SEZNAM SLIK

AVTORICE IN AVTORJI
Regular price
19.00 €

Online price
17.10 €


Keywords
20th century
collective volume
cultural history
influences
October Revolution 1917
revolutions
Russia
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR