Title:
Osebnosti slovenske medicine
Edited by:
Year:
Compilation:
Življenja in dela XXIV. Biografske študije 17
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

Franja Bojc Bidovec
Elko Borko
Angela Boškin
Mirko Černič
Adolf Drolc
Božena Grosman
Janez Benedikt Gründel
Mara Hus
Benjamin Ipavec
Fran Jankovič
Zora Janžekovič
Ivan Jurečko
Oroslav Kristan
Robert Kukovec
Majda Mazovec
Jožica Paddle Ledinek
Veljko Vlaisavljević

More ...

Robert Kukovec: Osebnosti slovenske medicine; Večer - V soboto, 23. 5. 2020

Darka Zvonar Predan: 15 zdravnikov, dve sestri; Večer - V soboto, 23. 5. 2020

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0278-4

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 200 pages

Price

24,00 EUR (Regular)
19,00 EUR (Club)

E-publications