Osebnosti slovenske medicine

Edited by: Mateja Ratej
Year: 2020Table of content

Predgovor

Franja Bojc Bidovec
Elko Borko
Angela Boškin
Mirko Černič
Adolf Drolc
Božena Grosman
Janez Benedikt Gründel
Mara Hus
Benjamin Ipavec
Fran Jankovič
Zora Janžekovič
Ivan Jurečko
Oroslav Kristan
Robert Kukovec
Majda Mazovec
Jožica Paddle Ledinek
Veljko VlaisavljevićMore ...

Robert Kukovec: Osebnosti slovenske medicine; Večer - V soboto, 23. 5. 2020

Darka Zvonar Predan: 15 zdravnikov, dve sestri; Večer - V soboto, 23. 5. 2020Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
collective volume
famous personalities
Maribor
medicine
Slovenian doctors
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR