Title:
Osebnosti slovenskega novinarstva
Edited by:
Year:
Compilation:
Življenja in dela XXV. Biografske študije 18
Keywords:
Language(s):
Table of content

Ivanka Anžič Klemenčič (1876–1960)
Dušan Benko (1919–2016) 23
Elvira Dolinar (1870–1961)
Januš Golec (1888–1965)
Jurij Gustinčič (1921–2014)
Otmar Klipšteter (1933–2015)
Dragica Korade (1963–2019)
Zofka Kveder (1878–1926)
Jana Milčinski (1920–2007)
Franjo Pirc (1872–1950)
Marija Podkrajšek (1895–1983)
Ivo Štandeker (1961–1992)
Tomaž Terček (1937–2001)
Vladimir Travner (1886–1940)
Angela Vode (1892–1985)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0517-4

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 249 pages

Price

24,00 EUR (Regular)
19,00 EUR (Club)