Pesmi in igre Daneta Zajca. (refleksije, razprave, spomini)

Edited by: Neža Zajc
Year: 2021Table of content

Neža Zajc: Predgovor
Neža Zajc: Uvod

Pesmi
Milan Dekleva: V vrtenju teže brez glasu
Oto Luthar: Dve misli o intimnem razumevanju Zajčeve literature
Jelka Kernev Štrajn: Pojav živalskih likov v poeziji Daneta Zajca
Igor Grdina: Asskall
Neža Zajc: Dol dol – vrnitev k izvorom, nov vzpon (in še: O duši v poeziji Daneta Zajca)
Branko Kukić: Tam dol
Branko Kukić: Tam dole

Igre
Aleš Berger: Srečevanja z dramatiko Daneta Zajca
Tomaž Toporišič: Pesniške igre Daneta Zajca kot poslušanje sveta onstran dramskega
Denis Poniž: (Še vedno) na Potohodčevi poti (Razmišljanje o Zajčevi drami Potohodec)
Matej Hriberšek: Medeja skozi Zajčeve oči: Od naključja do globokega simbolizma
Ignacija Fridl Jarc: Mitos in etos v dramatiki Daneta Zajca
Spomini
Niko Grafenauer: Epitaf Danetu Zajcu
Meta Hočevar: Vitraž ali božje oko
Vladimir Kovačič: Na novoletni dan za Daneta
Andrej Aplenc: Moji spomini na Daneta Zajca
Maja Vidmar: Tek za vlakom
Petra Koršič: Tisto noč – govoril je – s tišino – si najbližje
Boštjan Narat: Kako nisem spoznal Daneta Zajca
Amrož Kodelja: Ljubezen in smrt
Brane Senegačnik: Pesnikova vera
Richard Kämmerlings: Jobova pesniška mera. Besede žerjavice
Neža Zajc: Trojna prošnja
Zapisi Daneta Zajca
Dane Zajc: Ob smrti G. Strniše
Dane Zajc: Marjan Rožan
Dane Zajc: Kdo sem?

Seznam slik
Imensko kazaloMore ...

Aljaž Krivec: Recenzijski izvod; Delo, 27. 7. 2021Regular price
24.00 €

Online price
21.60 €


Keywords
jubilee collective volume
Slovenian literature
Slovenian writers
Zajc, Dane
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR