Stoletje družine Tönnies. Zgodovina in tehniška dediščina

Edited by: Milanka Jakopič, Stojan Jakopič, Žarko Lazarević
Year: 2019


The entrepreneurial family Tönnies was present in Slovenia for almost a century, from the middle of the 19th to the middle of the 20th century. With its work, the construction of various buildings especialy, family permanently marked the space, physical and social. As entrepreneurs, they were heavily involved in the economic and social environment of Carniola, and later in Slovenia. The Tönnies family can be considered as the pioneers of economic modernization in second half of 19. Century. The authors systematically analyze their economic performance, corporate strategies and risk management practices and accumulation of capital, social networks, and relations with the political sphere in the age of nationalism. The family life styles and practices, the structure of families and households of individual family members are discussed as well. This is a rare example of a comprehensive presentation of the entrepreneurial path of one of the economically and socially important families in the context of the economic, political and social development stages of Slovenian society up to the Second World War.Table of content

Janez Koželj
Predgovor

Stojan Jakopič
Uvod

I. ZGODOVINA

1. Stojan Jakopič
Gustav Tönnies in sinovi

2. Peter Vodopivec
Gustav Tönnies in nasledniki med Nemci in Slovenci

3. Andrej Studen
Bivanjski milje družine Tönnies

II. TEHNIŠKA DEDIŠČINA

4. Vladimir Vilman
Gustav Tönnies in Tehniški muzej Slovenije

5. Roman Kos
Hidravlična stiskalnica Tönnies

6. Anton Bergant
Litostroj Power – 160 letna tradicija razvoja in proizvodnje vodnih turbin na Slovenskem

III. GOSPODARSTVO

7. Žarko Lazarević
Družina Tönnies: podjetništvo in izzivi okolja

8. Žarko Lazarević
Raziskovanje podjetniških elit v slovenskem ekonomskem zgodovinopisju

Janez Pergar
Sklepne misli

SLIKOVNE PRILOGE

Viri in Literatura

Imensko kazalo

AvtorjiMore ...

Iztok Ilich: Stoletje družine Tönnies; 3. program Radia Slovenija - Ars, 9. 3. 2020Regular price
25.00 €

Online price
22.50 €


Keywords
19/20th century
entrepreneurship
history
Slovenia
technical heritage
technical heritage
Tönnies (family)
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR