Title:
Vojna po vojni. Štajerske kmečke družine v dvajsetih letih 20. stoletja
Author:
Other authors:
afterword by Boris A. Novak
Year:
Keywords:
Language(s):
More ...

PREDSTAVITEV KNJIGE VOJNA PO VOJNI; Zgodovinar.si 21.11.2016

Publishing Houses

Modrijan založba • Založba ZRC

ISBN

978-961-241-968-4

Specifications

hardback • 16 × 23,5 cm • 160 pages

Price

12,50 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil