Skip to main content

Izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih

Opis


V projektu se raziskuje intertekstualna razmerja v virih in preoblikovanju tematike in motivike hrepenenja, šibkosti, zapeljevanja in skušnjave v literarnih besedilih od antike do danes. Tematološke raziskave zajemajo izvorna besedila, kot so literarna izročila civilizacij starega Bližnjega vzhoda, grških literarnih del, pa tudi poznejše literarne predstavitve v izbranih delih slovenske in širše evropske literature.


Delo pri projektu je vsebuje več raziskovalnih dejavnosti: a) zbiranje gradiva; b) priprava znanstvenih člankov za objavo; c) objava znanstvene monografije Longing, Weakness and Temptation: From Myth to Artistic Creations. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. XII, 321 strani;č)priprava nove znanstvene monografije;d) predavanja na mednarodnih znanstvenih posvetih (Slovenija, Hrvaška, ZDA), vodenje panela na znanstvenem posvetu v Filadelfiji, ZDA (History and Fiction in the East European Novel).


Raziskovalni projekt