Skip to main content
Inštitut za kulturno zgodovino

Teme in raziskovalne usmeritve inštituta je mogoče uvrstiti v okvir različnih specializiranih historiografskih disciplin (ustna zgodovina, zgodovina vsakdanjega življenja, zgodovina družine, zgodovine otroštva, zgodovina idej, zgodovina tehnologije), po drugi strani pa se le-te prepletajo znotraj nove kulturne zgodovine. Iz slednje črpamo tudi večino metodoloških pristopov in teoretskih izhodišč, kakor tudi ambicijo, da posamezne specializirane raziskovalne rezultate oblikujemo v celovite sinteze. V okviru slednjega se naslanjamo tako na tradicijo novega zgodovinopisja, kakor tudi razmisleka uveljavljenih predstavnikov tradicionalne kulturne zgodovine.

Preberi več
KNJIŽNICA

Izposoja po dogovoru.

Kontakt: Živa Borak

Tel: +386 1 47 06 295

E-naslov: ziva.borak@zrc-sazu.si