Skip to main content

Kulturna demografija prve svetovne vojne

Opis

Vojaške žrtve prve svetovne vojne so, tako v slovenskem kot v širšem evropskem kontekstu, še vedno zastrte v statistični negotovosti. Zato ugotavljanje slovenskih žrtev prve svetovne vojne, znotraj takratnega avstro-ogrskega konteksta, in primerjalno znotraj evropskega konteksta, bistveno pripomore k boljšemu védenju o vojaški in socialni zgodovini vojne. Obenem pojasnjuje razumevanje sodobnih percepcij masovne smrti in povojnih odzivov, kar je temeljno za razumevanje kulturne zgodovine vojne. Projekt vzporedno zasleduje dva medsebojno povezana cilja. Po eni strani bo pojasnil temeljna vojaško – zgodovinska vprašanja, ki odsevajo pomembne vidike socialne zgodovine, t. i. socialno strukturo vojnih izgub, ki se prepletajo skozi vprašanja kdo je bil mobiliziran, oziroma kdo ni bil mobiliziran ter kdo in zakaj se je izognil vpoklicu. Na podlagi teh ugotovitev bomo mogli določiti starostno in socialno strukturo umrlih ter definirati t. i. izgubljeno generacijo (lost generation). Drugi cilj projekta je opredeljen v določitvi demografskih posledic vojne na prihodnjo demografsko podobo slovenskega prostora, saj bomo na podlagi pridobljenih podatkov s pomočjo statističnih metod poskušali izvesti t.i. demografske projekcije na razvoj oziroma trende v demografskem razvoju slovenskega prostora po prvi svetovni vojni.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
prva svetovna vojna
demografija
posledice vojne
vojne izgube

Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250