Skip to main content

NETWORLD - Mreženje in ohranjanje multikulturne dediščine prve svetovne vojne v Podonavju

Opis

Projekt NETWORLD je namenjen razvoju skupne infrastrukture za podonavsko regijo, ki bo omogočala razvoj turističnih storitev v povezavi z dediščino prve svetovne vojne na tem območju. Projekt vključuje razvoj poslovnih načrtov za trženje kulturne dediščine, skupne zbirke podatkov, strategij, izobraževanja in konference.

ZRC v projektu sodeluje kot pridruženi partner.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
INTERREG
kulturna dediščina
prva svetovna vojna