Skip to main content

Objava monografije Zgodovina prometa I. del

Opis

Priprava sintetičnih enciklopedičnih elaboratov o zgodovini prometa od antike do sodobnosti. Temelji na objavljenih tekstih, elaboratih in virih. Monografija bo osnova za nadaljne interdisciplinarne raziskave in bo tudi dopolnila vrzel v našem zelo pomanjkljivem vedenju o kvaliteti in kvantiteti prometa v naših krajih in o povezavah z Evropo. Govora bo tudi o gospodarskih in družbenih posledicah prometa. Bo dopolnilo našega znanja o gospodarskih razmerah in o razvoju slovenskega prostora.


Raziskovalni projekt

Raziskovalna področja
Socialna in ekonomska zgodovina H270
Zgodovina in umetnost H003