Skip to main content

Odnos med mesti in zaledjem na Slovenskem (1500–1918) s posebnim ozirom na Primorsko

Opis

Problem odnosa med mestom in podeželjem je eno izmed pomembnih če že ne temeljnih gibal družbenopolitičnega razvoja na Slovenskem. Na Slovenskem se to razmerje kaže ne le zaradi usmerjanja gospodarskega razvoja marveč tudi zaradi narodnostnih razmer, ki pa so bile v vsaki slovenski deželi različne. Zlasti na Primorskem je odnos mesta do zaledja pogojeval posebna družbena in politična stanja ,ki so ustvarjala in tudi označevala vso pestrost slovensko-italijanskih odnosov zlasti od druge polovice 19. stoletja dalje.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
mesto
odnosi med mestom in podeželjem

Raziskovalna področja
Socialna in ekonomska zgodovina H270
Politična zgodovina H271