Skip to main content

(Pre)oblikovanje spomina na prelomna obdobja v slovenski zgodovini 20. stoletja

Opis

Raziskava obravnava razmerja med reprezentacijo spomina in politikami identitete v slovenski družbi od 80-ih let 20. stoletja naprej. Cilj projekta pa je celovita analiza spominskih praks (uradne, vsakdanje, kolektivne, individualne ... ), skozi katere se oblikuje in vzdržuje spomin na najbolj travmatična obdobja v novejši slovenski in tudi evropski zgodovini.


Raziskave se lotevamo v dveh vsebinskih sklopih, v katerih proučujemo pet oblik mediacije in (pre)oblikovanja spomina: Raziskovanje protokolov oblikovanja »spominskega kanona« v zgodovinopisju in v javnih debatah o preteklih dogodkih iz prve in druge svetovne vojne,v (pre)oblikovanju spominskega prostora – spomeniki in v (pre)oblikovanju spominskega časa v komemoracijskih praksah (obletnice, manifestacije, prazniki). V drugem sklopu s pomočjo teoretskega koncepta posredovanega spomina raziskujemo dialektiko med »kanoniziranim spominom« in spominskimi naracijami, ki jih najdemo v književnosti in novih medijih.


Raziskovalni projekt