Skip to main content

Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora

Opis


Projekt »Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora« je usmerjen k celovitemu raziskovanju reprezentativnih sektorjev življenja in izkušnje ljudi (arhiv plemiške rodbine Auersperg, intelektualna zgodovina, mit Lepe Vide) na določenem ozemlju skozi več stoletij. S poseganjem na različna področja opozarja na njihovo kompleksno medsebojno povezanost v srednjeevropskem in slovenskem okviru tako v procesih »dolgega trajanja« kot v hipnih preobratih. Z izdelavo analitičnih in sintetičnih študij prispeva k informacijski obogatitvi zainteresirane javnosti na področju kulturne dediščine.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
viri
diskontinuiteta
kontinuiteta
zgodovina slovenskega in srednjeevropskega prostora

Raziskovalna področja
Zgodovina filozofije H130
Zgodovina srednjega veka H220
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250
Umetnostna zgodovina H310
Filozofska estetika H390
Zgodovina in filozofija družboslovja S100