Dr. Duška Knežević Hočevar

Izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka

 +386 1 4706 442

duska.knezevic@zrc-sazu.siRaziskovalna področja:

Antropologija tveganja in negotovosti, ruralne študije, demografska antropologija, antropologija etničnosti in nacionalizma, antropologija mednarodnih mej. Širok nabor raziskovalnih vsebin zajema razvojne poti družinskega kmetovanja v okoliščinah radikalnih družbenih sprememb, odnose med generacijami in spoloma na kmetijah, nasilje v družinah v podeželskih okoljih, presojo demografskih diskurzov o družbenih posledicah nizke rodnosti in staranja prebivalstva ter govora o migracijah z vidika rodnosti in staranja prebivalstva, procese kolektivnih identifikacij po razpadu Jugoslavije in oblikovanju mednarodnih mej.

Druge dejavnosti:

- članica European Association of Social Anthropologists (EASA),

- članica International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP),

- izr. profesorica antropologije, Študijski program Primerjalni študij idej in kultur, Podiplomska šola ZRC SAZU,

- predavateljica v okviru Študijskega programa Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) / European Master in Migration and Intercultural Relations (Fakulteta za humanistiko, UNG).

SICRIS

Knežević Hočevar, Duška. Nasilje v družinah v okoljih, kjer "vsak vsakega pozna" : nekateri pomisleki. Socialno delo, ISSN 0352-7956, feb.-apr. 2016, letn. 55, št. 1/2, str. 39-53. [COBISS.SI-ID 4564581].

Knežević Hočevar, Duška. "Kdor ne tvega, ni kmet!" : k antropologiji tveganja in negotovosti. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908, 2015, 55, št. 3/4, str. 61-69. [COBISS.SI-ID 39264557]

Knežević Hočevar, Duška (gostujoča urednica). Doing various paths of family farming development, (Anthropological notebooks, 2014, vol. 20, no. 3). Ljubljana: Društvo antropologov Slovenije: = Slovene Anthropological Society, 2014. 142 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39130157]

Knežević Hočevar, Duška. Etnografija medgeneracijskih odnosov: dom in delo na kmetijah skozi življenjske pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 245 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-254-419-5. [COBISS.SI-ID 265065216].

Černič Istenič, Majda, Knežević Hočevar, Duška. Intergenerational assistance on family farms in Slovenia: expectations and practices. Eastern European Countryside, ISSN 1232-8855, 2013, 19, str. 77-103, tabela, doi: 10.2478/eec-2013-0005. [COBISS.SI-ID 7767161].

Knežević Hočevar, Duška. 2012. Family farms in Slovenia: who did the measures 'setting up of young farmers' and 'early retirement' actually address?. Anthropological notebooks, 18 (1): 65-89.

Knežević Hočevar, Duška. Zamišljanje nacionalnega prebivalstva Slovenije v dokumentih o njegovi demografski obnovi. V: Petrović, Tanja (ur.), et al. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin, ISSN 2232-3872). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 22-59. [COBISS.SI-ID 33319981].

Knežević Hočevar, Duška. To plan cross-border cooperation through the developmental programme Slovenia-Croatia 2007-2013 : an anthropologist's objections. V: Ziegerhofer-Prettenthaler, Anita (ur.), Kissener, Michael (ur.), Kusber, Jan (ur.). Zwischenräume : Grenznahe Beziehungen in Europa seit den 1970er Jahren. Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag, cop. 2011, str. 147-159. [COBISS.SI-ID 33042221].

 

Izobrazba:

doktorat iz zgodovinske antropologije, Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) – podiplomska fakulteta za humanistiko, Ljubljana, 1998

magisterij iz teoretične sociologije, Fakulteta za družbene vede, Univ. v Ljubljani, 1994

diploma iz analitične sociologije, nekdanja Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (zdaj FDV), Univ. v Ljubljani, 1990

Zaposlitve:

od 1999: Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU (nekdanji Inštitut za medicinske vede ZRC SAZU), Ljubljana,

1998–1999: Inštitutu za prostorske študije ZRC SAZU in delno Fakulteta za družbene vede, Univ. v Ljubljani,

1990–1998: Fakulteta za družbene vede, Univ. v Ljubljani.

Ključne besede
antropologija / socialna in kulturna antropologija