Novi Slovenski biografski leksikon (NSBL)

Novi Slovenski biografski leksikon je slovenski nacionalni biografski leksikon in eden osrednjih projektov ZRC SAZU ter Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Nadaljuje in nadgrajuje delo Slovenskega biografskega leksikona, ki je izhajal 1925–1991. V razširjenih opisih predstavlja najvidnejše slovenske in s slovenskim prostorom povezane osebnosti iz vseh zgodovinskih obdobij vse do danes. Od 2009 je Novi Slovenski biografski leksikon dostopen tudi na spletnem portalu Slovenska biografija. Ustvarjalci Novega Slovenskega biografskega leksikona sledijo uveljavljenemu raziskovalnemu pristopu na področju biografskih študij, katerega rezultat so geselski članki, ki temeljijo na preverjenih dejstvih in strukturi, primerljivi s srednjeevropsko tradicijo biografskega leksikona. Ob podrobnih stvarnih podatkih o rojstvu, šolanju in zaposlitvah vsebujejo geselski članki kulturnozgodovinsko umestitev osebnosti v prostor in čas. Avtorji geselskih člankov so strokovnjaki s področij delovanja osebnosti, uvrščenih v Novi Slovenski biografski leksikon, kar omogoča verodostojno ovrednotenje njihovega dela.

Doslej je izšlo v tiskani obliki:

                     

Prvi zvezek: A (2013)             Drugi zvezek: B–Bla (2017)     Tretji zvezek: Ble–By (2018)