Naslov:
Novi Slovenski biografski leksikon. Prvi zvezek (A)
Uredila:
Drugi avtorji:
tehnični urednik Martin Grum
področni uredniki Pavlina Bobič, Franc Cimerman, Igor Grdina, Eva Holz, Andrej Kranjc, Ana Lavrič, Ahac Meden, Blaž Resman, Jurij Snoj, Petra Testen, Luka Vidmar
jezikovna urednica Helena Dobrovoljc
posamezni prispevki Matjaž Ambrožič, Uroš Bajželj, Peter Bedjanič, Milena Mileva Blažič, Pavlina Bobič, Oskar Böhm, Gvido Bratina, Lojzka Bratuž, Franca Buttolo, Marjeta Ciglenečki, Franc Cimerman, France Martin Dolinar, Darinka Drnovšek, Zdravko Erjavec, Metka Furlan, Kajetan Gantar, Edvilijo Gardina, Damir Globočnik, Matija Gogala, Klemen Grabnar, Elizabeta Gradnik, Stane Granda, Igor Grdina, Tamara Griesser-Pečar, Martin Grum, Jernej Habjan, Tatjana Hojan, Eva Holz, Etelka Korpič Horvat, Nataša Ivanović, Ivo Jevnikar, Martin Jevnikar, Stanislav Južnič, Rihard Karba, Janez Kavčič, Simona Kermavnar, Ivan Klemenčič, Bogdan Kolar, Jože Koller, Alenka Koron, Mateja Kos, Miha Kosi, Tina Košak, Darja Koter, Rok Kraigher, Andrej Kranjc, Vesna Krmelj, Zmaga Kumer, Primož Kuret, Primož Lampič, Aleksander Lorenčič, Jože Maček, Črt Marinček, Branko Marušič, Ahac Meden, Jelka Melik, Darja Mihelič, France Mihelič, Vasja Mikuž, Jernej Mlekuž, Barbara Murovec, Jožica Narat, Henrik Neubauer, Janez Oman, Tomaž Pavlin, Robert Peskar, Marco Plesnicar, Milan Pogačnik, Tina Potočnik, Miha Preinfalk, Edvard Protner, Andrej Rahten, Ivan Rakovec, Božo Repe, Blaž Resman, Mitja Ruzzier, Janja Žitnik Serafin, Jože Sivec, Zvonka Zupanič Slavec, Francka Slivnik, Jurij Snoj, Mitja Sunčič, Janko Svetina, Petra Svoljšak, Radovan Škrjanc, Katarina Šter, Peter Štih, Petra Testen, Matevž Tomšič, Kristina Toplak, Luka Vidmar, Andrej Vovko, Blaž Vurnik, Neža Zajc, Mira Miladinović Zalaznik, Robert Zorec, Marko Zupan, Mitja Zupančič, Egon Žižmond
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Eden osrednjih projektov ZRC SAZU je Novi Slovenski biografski leksikon, ki nadaljuje delo Slovenskega biografskega leksikona, izjemne leksikografske publikacije, ki je izhajala celih 65 let (1925–1991). Prvi zvezek (osebnosti s priimki na črko A) v 189 razširjenih opisih predstavlja najvidnejše slovenske in s Slovenijo povezane osebnosti iz vseh obdobij naše zgodovine. Dopolnjuje ga spletni portal z naslovom Slovenska biografija, v kateri je trenutno okoli 5100 gesel.

Beseda leksikon je malce zavajajoča, saj je glavna odlika dela izčrpen in sorazmerno obsežen opis življenja in dela osebe. Poleg podrobnih stvarnih podatkov o rojstvu, šolanju in zaposlitvah, značilnih za leksikone, je pogosto predstavljeno tudi kulturnozgodovinsko ozadje posameznikovega dela in delovanja. Ker so avtorji gesel praviloma tudi strokovnjaki s področij, na katerih so delovale ali še delujejo predstavljene osebnosti, je vsebinska predstavitev še posebej temeljita in posodobljena z novimi spoznanji.

Seznam geselskih imen

Abel, Othenio
Abraham
Abram, Filip
Abram, Josip (1832-1907)
Abram, Josip (1865-1952)
Abram, Jože
Abram, Mario
Abramič, Jernej
Absolon, Karel
Accetto, Bojan
Accetto, Marko
Accetto, Rok
Ačko, France
Ačkun, Ernest
Aćimović Janežič, Ruža
Adam, Frane
Adami, Paul
Adamič, Bojan
Adamič, Emil
Adamič, Ernest
Adamič, Fran Serafin
Adamič, France
Adamič, Karlo
Adamič, Louis
Adamič, Štefan
Adamič, Viktor
Adamović Japelj, Silva
Adlešič, Juro
Adlešič, Miroslav
Adlešič, Vera
Adžić Ursulov, Bjanka
Agapito, Girolamo
Agneletto, Branko
Agneletto, Josip
Agrež, Zvone
Agustič, Imre
Ahacel, Matija
Ahačič, Draga
Ahčan, Rudi
Ahčin, France
Ahčin, Ivan
Ahčin, Marjan
Ahlin, Cvetka
Ahlin, France
Aichholzer, Franz
Ajdič, Alojz
Ajlec, Jožef
Ajlec, Rafael
Akrapovič, Igor
Alasia da Sommaripa, Alessandro
Albertal, Ivan
Albrecht, Andrej
Albreht, Fran
Albreht, Ivan
Albreht, Janez
Albreht, Roman
Aleksič, Jakob
Aleš, Peter
Alešovec, Jakob
Alič, Jurij
Alisi, Antonio
Aljančič, Janez
Aljančič, Marko
Aljančič, Stanislav Marija
Aljaž, Jakob
Almanach
Alujevič, Borut
Alvian, Franc
Alyn, Marc
Amalietti, Marijan
Ambrosi, Giacinto
Ambrož, Berta
Ambrožič, Alojz Matej
Ambrožič, Bernard
Ambrožič, France
Ambrožič, Jozafat
Ambrožič, Jože
Ambrožič, Ladislav
Ambrožič, Lado
Ambschel, Anton
Amon, Marko
Amon, Slavko
Ampferer, Otto
Anderlajn, Kacijan
Anderlič, Anton
Andeško-Meranski (družina)
                Agnes (umrla 1201)
                Agnes (umrla 1263)
                Alica
                Beatrika
                Bertold II.
                Bertold III.
                Bertold IV.
                Bertold V.
                Ekbert
                Elizabeta
                Friderik I
                Gertruda
                Hedvika
                Henrik I.
                Henrik IV.
                Margareta
                Oton II.
                Oton VI.
                Oton VII.
                Oton VIII.
Andoljšek, Ivan
Andolšek Jeras, Lidija
Andreae, Jakob
Andreaš, Mihael
Andrée, Leopold (1879–1952)
Andrée, Leopold (1910–1992)
Andrée Prosenc, Tjaša
Andreeva, Olga
Andrej iz Loke
Andrej iz Ottinga
Andrejka, Jernej
Andrejka, Rudolf
Andrijanič, Boris
Anićič, Bogoljub
Ankerst, Hubert
Anko, Boštjan
Antauer, Evgen
Antolič, Ivo
Antončič, Boštjan
Antončič, Vojko
Antosiewicz, Edvard
Anžič, Anton Padovanski
Anžlovar, Ivo
Anžlovar, Vinci Vogue
Apfaltrer (družina)
                Artur
                Ernest
                Janez
                Lea
                Leopold (1731–1804)
                Leopold (1888–1955)
                Oto (1823–1905)
                Oto (1857–1920)
                Rudolf 
                Sigmund Ferdinand
Apih, Elio
Apih, Josip
Apih, Jure
Apih, Milan
Apollonio, Zvest
Apostel, Ivan Anton
Apovnik, Pavel
Areh, Valentin
Arh, Mihael
Arhar, France
Arhar, Justin
Arhar, Vojan Tihomir
Arih, Lilijana
Arko, Andrej
Arko, Jernej
Arko, Stanko
Arko, Vojko
Arlič, Janez
Armič, Josip
Arnautović, Ilija
Arnejc, Ivan
Arnejc, Janko
Arnež, Janez A.
Arnič, Blaž
Arnič, Lovrenc Blaž
Arnič Lemež, Blaženka
Arnol, Andy
Arnold, Stanko
Arnulf
Arrer, Ignacij
Arrigler, Dragan
Artač, Ivan
Ašič, p. Simon
Aškerc, Anton
Atanasijevič Kunc, Maja
Atelšek, Ivan
Attems (družina)
                Andrej
                Edmund
                Ernest Amadej
                Ferdinand (1746–1820)
                Ferdinand (1885–1946)
                Friderik
                Herman
                Ignac
                Ignac Marija
                Jakob Adam
                Jožef Osvald
                Jožef Tadej
                Karel Mihael
                Marija
                Otokar
                Sigismund
Attems, Ernest Amadej Tomaž
Attems, Karl Mihael
Auersperg (družina)
                Adam Anton Sigfrid
                Adolf
                Aleksander
                Alojz
                Andrej
                Anton Aleksander (Anastasius Grün)
                Anton Jožef s Križa pri Komendi
                Ditrih
                Emil
                Engelberon
                Engelbert
                Ferdinand (1655–1706)
                Ferdinand (1906–1944)
                Franc
                Franc Karel
                Gotfrid
                Gustav
                Hanno
                Henrik
                Herbard  (13. stoletje)
                Herbard (umrl okrog 1453)
                Herbard (1528–1575)
                Herbard (1574–1618)
                Herbard (1613–1669)
                Jakob
                Janez
                Janez
                Janez Adam
                Janez Andrej
                Janez Vajkard
                Jožef
                Jožef Franc
                Jurij II.
                Karel
                Karel Jožef
                Karel Viljem (Carlos)
                Karl Adolf
                Karl Auersperg-Breunner
                Katarina Elizabeta, rojena grofica Trilleck
                Leopold
                Majnhalm
                Margareta
                Marija (zdravnica)
                Marija, rojena grofica Attems
                Pankrac
                Rajmund
                Sigmund
                Trojan
                Viljem (umrl okrog 1507)
                Viljem I. Turjaški
                Volf Engelbert (umrl 1557)
                Volf Engelbert (1610–73)
                Volf Engelbert mlajši
                Volker (1443–1508)
Auersperg, Andrej
Auersperg, Maria Anton Aleksander (Anastasius Grün)
Auersperg, Herbard
Auersperg, Marija
Auersperg, Wolf Engelbert
Auersperg Attems, Marija
Auersperger, Alenka
Autor, Oskar
Auwercx, Peter
Avbelj, Franc
Avbelj, Irena
Avbelj, Jožica
Avbelj, Viktor
Avberšek, Franc
Avčin, Andreja
Avčin, France
Avčin, Marij
Avellinus
Avguštin, Cene
Avsec, Dušan
Avsec, Franc
Avsenak, Branko
Avsenak Pogačnik, Meri
Avsenek, Ivan
Avsenik (družina)
Avsenik, Slavko
                Avsenik, Slavko ml.
                Ovsenik, Vilko
Avšič, Jaka
Avšič Županc, Tatjana
Ažbe, Anton
Ažbe, Urban
Ažman, Andrej
Ažman, Ciril
Ažnik, Marjan
 

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-645-8

Specifikacija

trda vezava • 16,8 × 24 • 372 strani • ilustrirano

Cena

33,00 EUR (redna)
29,00 EUR (klubska)