Basic information
Original title:
Prikrita dežela
 
Duration:
1 February 2008–1 January 2011
Code:
L6-0080
Description

Raziskovalni projekt izhaja iz sistematičnih pregledov vseh sintetičnih zgodovinskih del, ki obravnavajo slovensko zgodovino in identifikacije ter znanstvene obdelave tistih procesov in osebnosti, ki so bili doslej iz takšnih ali drugačnih razlogov premalo raziskane. Eno težišč je na pripravi kratkih biografije, ki bodo vključene v nastajajoči Slovenski biografski leksikon II, pri čemer je posebni poudarek na uravnoteženosti različnih področij delovanja, kot tudi na uravnovešeno zastopanost osebnosti znotraj in zunaj slovenskega državnega oziroma etničnega prostora.

Project manager

Fields of research

Zgodovina in umetnost H003 

Keywords

biografije