Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Prikrita dežela
 
Trajanje:
1. februar 2008–1. januar 2011
Šifra:
L6-0080
Opis

Raziskovalni projekt izhaja iz sistematičnih pregledov vseh sintetičnih zgodovinskih del, ki obravnavajo slovensko zgodovino in identifikacije ter znanstvene obdelave tistih procesov in osebnosti, ki so bili doslej iz takšnih ali drugačnih razlogov premalo raziskane. Eno težišč je na pripravi kratkih biografije, ki bodo vključene v nastajajoči Slovenski biografski leksikon II, pri čemer je posebni poudarek na uravnoteženosti različnih področij delovanja, kot tudi na uravnovešeno zastopanost osebnosti znotraj in zunaj slovenskega državnega oziroma etničnega prostora.

Raziskovalna področja

Zgodovina in umetnost H003 

Ključne besede

biografije