Begunstvo profesorja Tofana. Kulturnozgodovinski prerez Maribora v dvajsetih letih 20. stoletja

Author: Mateja Ratej
Year: 2015

price
for sale in the bookshop Azil


Keywords
Bukovina
cultural history
emigration
immigrants
immigrants
judicial processes
maids
Maribor
refugees
social status
social status
Tofan, Constanta
Tofan, Hilarij
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR