Title:
Biografija na prehodu v digitalnost
Edited by:
Other authors:
Year:
Compilation:
Življenja in dela XXII. Biografske študije 15
Language(s):
Table of content

PREDGOVOR

NENAD ČUŠ BABIČ / Identiteta in virtualno

PRIMOŽ KRAŠOVEC / Biografska in elektronskokodna individualnost

PETER KLEPEC / Biografija, Freud in psihoanaliza skozi resnico in fikcijo

IRENA AVSENIK NABERGOJ / Biografija v literarni zgodovini

MAJA GODINA GOLIJA / Biografija in etnologija

PETRA TESTEN KOREN / Mesto žensk v biografiji

MATEJA RATEJ / Katarina in detomor: biografije v kazenskih spisih

NEŽA ZAJC / Hagiografije prehodnih epoh ali žitja ahistoričnega časa?

ALEKSANDRA GAČIĆ / Biografija v 19. stoletju in na prehodu stoletij

JURE GAŠPARIČ / Politična biografija v prvi Jugoslaviji

BOŽO REPE / Politična biografija v socialističnem obdobju

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0226-5

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 184 pages

Price

17,00 EUR (Regular)
14,00 EUR (Club)

E-publications