Title:
Dopisi papeškega tajnika
Actiones duae Secretarii Pontificii
Author:
Other authors:
edited, translated and commented by Gregor Pobežin
Year:
Compilation:
Življenja in dela XVII. Kulturnozgodovinske študije 3
Keywords:
Language(s):
Description

Leta 1556 je luč sveta ugledala zanimiva knjižica, ki jo je v Baslu natisnil humanistični tiskar Oporinus (Johann Herbster, 1507–1568). Knjižica je obsegala dva spisa, katerih polni naslov se glasi "Ali naj papež Pavel IV. razmisli o ponovnem sklicu tridentinskega koncila?" in "Ali sme papež z orožjem in silo zapovedati protestantom, naj sprejmejo sklepe koncila?". Knjižica sila preprostega videza, ki je bila ravno pravšnjega formata, da jo je bilo mogoče skriti med poštnimi pošiljkami, nima nobene knjižne opreme: avtor je podpisan kot "papeški tajnik", ki se zavzema za mir. Knjižica, ki je pravzaprav dokument politične publicistike, pa je doživela številne ponatise: leta 1557 jo je b Königsbergu natisnil Hans Daubmann, leta 1559 v Augsburgu Valentin Otmar, še istega leta pa je izšla tudi v Pfortzheimu v tiskarni Georga Raba (lat. Corvinus). Pričujoča knjižna tematizacija obeh spisov je prva kritična izdaja izvirnika in prvi prevod s študijo.

In 1556, an interesting “little” book was published in the printing office of one Johannes Oporinus (Johann Herbster, 1507–1568), a humanist printer in Basel. It contained two documents; one bearing the title “Should the Pope Consider Reconvening the Council of Trent?”, and the other “Is the Pope Thereafter Entitled to Command the Protestants with Arms and Force to Accept the Decrees of the Council?”. The book, a simple thing, which could be easily concealed in travelling luggage for smuggling purposes, had virtually no apparatus. The book was just the first in a series of prints; after the first one, printed by Oporinus, several other editions were published: in 1557 the Königsberg edition published by Hans Daubmann, in 1559 the Augsburg edition published by Valentin Otmar and, the same year, the Pfortzheim edition published by Corvinus (Georg Rab).

Table of content

Predgovor
Actiones duae Secretarii Pontificii / Dopisi papeškega tajnika
Gregor Pobežin: Peter Pavel Vergerij »mlajši« – Pier Paolo Vergerio »il giovane« (1498–1565)
Imensko kazalo

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0085-8

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 208 pages

Price

19,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)

E-publications