Naslov:
Dopisi papeškega tajnika
Actiones duae Secretarii Pontificii
Avtor:
Drugi avtorji:
uredil, prevedel in spremna besedila napisal Gregor Pobežin
Leto:
Zbirka:
Življenja in dela XVII. Kulturnozgodovinske študije 3
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Leta 1556 je luč sveta ugledala zanimiva knjižica, ki jo je v Baslu natisnil humanistični tiskar Oporinus (Johann Herbster, 1507–1568). Knjižica je obsegala dva spisa, katerih polni naslov se glasi »Ali naj papež Pavel IV. razmisli o ponovnem sklicu tridentinskega koncila?« in »Ali sme papež z orožjem in silo zapovedati protestantom, naj sprejmejo sklepe koncila?«. Knjižica sila preprostega videza, ki je bila ravno pravšnjega formata, da jo je bilo mogoče skriti med poštnimi pošiljkami, nima nobene knjižne opreme: avtor je podpisan kot »papeški tajnik«, ki se zavzema za mir. Knjižica, ki je pravzaprav dokument politične publicistike, pa je doživela številne ponatise: leta 1557 jo je v Königsbergu natisnil Hans Daubmann, leta 1559 v Augsburgu Valentin Otmar, še istega leta pa je izšla tudi v Pfortzheimu v tiskarni Georga Raba (lat. Corvinus). Pričujoča knjižna tematizacija obeh spisov je prva kritična izdaja izvirnika in prvi prevod s študijo.

Kazalo vsebine

Predgovor
Actiones duae Secretarii Pontificii / Dopisi papeškega tajnika
Gregor Pobežin: Peter Pavel Vergerij »mlajši« – Pier Paolo Vergerio »il giovane« (1498–1565)
Imensko kazalo

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0085-8

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 208 strani

Cena

19,00 EUR (redna)
15,00 EUR (klubska)