Table of content

UVOD

Boštjan Žekš

Zvonko Bergant

Valentin Inzko

Lucija Čok

Jože Mencinger

Vincenc Rajšp

Ivan Tomažič: KNAFELJ – SVETEL ZGLED ZA NAS VSE

Damjan Prelovšek: SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA – MRTVO IZROČILO ALI ŽIVA NACIONALNA OBVEZNOST?

Peter Vodopivec: KNAFLJEVA USTANOVA – V LUČI ZGODOVINE IN SEDANJOSTI

Ernst Bruckmüller: KNAFLJEVA IN DRUGE USTANOVE V NIŽJI AVSTRIJI, NA DUNAJU IN NA DUNAJSKI UNIVERZI V POZNEM 19. IN ZGODNJEM 20. STOLETJU

Verica Trstenjak: KNAFLJEVA USTANOVA Z VIDIKA SLOVENSKEGA IN AVSTRIJSKEGA PRAVA USTANOV IN PRAVA EU

Eugen Wiederkehr: STROKOVNO MNENJE O KNAFLJEVIH USTANOVAH (O UNIVERZITETNI IN PRIVATNI Z AVSTRIJSKEGA PRAVNEGA VIDIKA)

Alojz Cindrič: SOCIALNO-GMOTNE RAZMERE ŠTUDENTOV S KRANJSKE NA DUNAJSKI UNIVERZI 1848–1918

Jože Ciperle: ARHIVI KNAFLJEVE USTANOVE

Dušan Nećak: PRIZADEVANJA ZA SODOBNO KORIŠČENJE KNAFLJEVE USTANOVE PO LETU 1961

Feliks J. Bister: KNAFLJEVA 1984–1993: DOBA OŽIVLJANJA USTANOVE

Jože Kušar: PRENOVA KNAFLJEVE HIŠE NA DUNAJU

Anton Levstek: KNAFLJEVA USTANOVA PO 1993 – DOSEŽKI IN PERSPEKTIVE

Simon Purger: KNAFLJEVI ŠTIPENDISTI PO LETU 1962

PRILOGE

PROGRAM

Publishing Houses

Založba ZRC • Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju

ISBN

978-961-6568-86-9

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 249 pages

Price

not for sale

E-publications