Knafljeva ustanova na Dunaju 1676–2006

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 2007Table of content

UVOD

Boštjan Žekš

Zvonko Bergant

Valentin Inzko

Lucija Čok

Jože Mencinger

Vincenc Rajšp

Ivan Tomažič: KNAFELJ – SVETEL ZGLED ZA NAS VSE

Damjan Prelovšek: SLOVENSKA KULTURNA DEDIŠČINA – MRTVO IZROČILO ALI ŽIVA NACIONALNA OBVEZNOST?

Peter Vodopivec: KNAFLJEVA USTANOVA – V LUČI ZGODOVINE IN SEDANJOSTI

Ernst Bruckmüller: KNAFLJEVA IN DRUGE USTANOVE V NIŽJI AVSTRIJI, NA DUNAJU IN NA DUNAJSKI UNIVERZI V POZNEM 19. IN ZGODNJEM 20. STOLETJU

Verica Trstenjak: KNAFLJEVA USTANOVA Z VIDIKA SLOVENSKEGA IN AVSTRIJSKEGA PRAVA USTANOV IN PRAVA EU

Eugen Wiederkehr: STROKOVNO MNENJE O KNAFLJEVIH USTANOVAH (O UNIVERZITETNI IN PRIVATNI Z AVSTRIJSKEGA PRAVNEGA VIDIKA)

Alojz Cindrič: SOCIALNO-GMOTNE RAZMERE ŠTUDENTOV S KRANJSKE NA DUNAJSKI UNIVERZI 1848–1918

Jože Ciperle: ARHIVI KNAFLJEVE USTANOVE

Dušan Nećak: PRIZADEVANJA ZA SODOBNO KORIŠČENJE KNAFLJEVE USTANOVE PO LETU 1961

Feliks J. Bister: KNAFLJEVA 1984–1993: DOBA OŽIVLJANJA USTANOVE

Jože Kušar: PRENOVA KNAFLJEVE HIŠE NA DUNAJU

Anton Levstek: KNAFLJEVA USTANOVA PO 1993 – DOSEŽKI IN PERSPEKTIVE

Simon Purger: KNAFLJEVI ŠTIPENDISTI PO LETU 1962

PRILOGE

PROGRAM
price


Keywords
Austria
collective volume
cultural history
education
higher education
history
Knafljeva ustanova (Vienna)
Slovenes
students
Vienna
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR