Title:
Novi Slovenski biografski leksikon. Prvi zvezek (A)
Edited by:
Other authors:
managing editor Martin Grum
section editors Pavlina Bobič, Franc Cimerman, Igor Grdina, Eva Holz, Andrej Kranjc, Ana Lavrič, Ahac Meden, Blaž Resman, Jurij Snoj, Petra Testen, Luka Vidmar
copy editor Helena Dobrovoljc
individual contributions Matjaž Ambrožič, Uroš Bajželj, Peter Bedjanič, Milena Mileva Blažič, Pavlina Bobič, Oskar Böhm, Gvido Bratina, Lojzka Bratuž, Franca Buttolo, Marjeta Ciglenečki, Franc Cimerman, France Martin Dolinar, Darinka Drnovšek, Zdravko Erjavec, Metka Furlan, Kajetan Gantar, Edvilijo Gardina, Damir Globočnik, Matija Gogala, Klemen Grabnar, Elizabeta Gradnik, Stane Granda, Igor Grdina, Tamara Griesser-Pečar, Martin Grum, Jernej Habjan, Tatjana Hojan, Eva Holz, Etelka Korpič Horvat, Nataša Ivanović, Ivo Jevnikar, Martin Jevnikar, Stanislav Južnič, Rihard Karba, Janez Kavčič, Simona Kermavnar, Ivan Klemenčič, Bogdan Kolar, Jože Koller, Alenka Koron, Mateja Kos, Miha Kosi, Tina Košak, Darja Koter, Rok Kraigher, Andrej Kranjc, Vesna Krmelj, Zmaga Kumer, Primož Kuret, Primož Lampič, Aleksander Lorenčič, Jože Maček, Črt Marinček, Branko Marušič, Ahac Meden, Jelka Melik, Darja Mihelič, France Mihelič, Vasja Mikuž, Jernej Mlekuž, Barbara Murovec, Jožica Narat, Henrik Neubauer, Janez Oman, Tomaž Pavlin, Robert Peskar, Marco Plesnicar, Milan Pogačnik, Tina Potočnik, Miha Preinfalk, Edvard Protner, Andrej Rahten, Ivan Rakovec, Božo Repe, Blaž Resman, Mitja Ruzzier, Janja Žitnik Serafin, Jože Sivec, Zvonka Zupanič Slavec, Francka Slivnik, Jurij Snoj, Mitja Sunčič, Janko Svetina, Petra Svoljšak, Radovan Škrjanc, Katarina Šter, Peter Štih, Petra Testen, Matevž Tomšič, Kristina Toplak, Luka Vidmar, Andrej Vovko, Blaž Vurnik, Neža Zajc, Mira Miladinović Zalaznik, Robert Zorec, Marko Zupan, Mitja Zupančič, Egon Žižmond
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Eden osrednjih projektov ZRC SAZU je Novi Slovenski biografski leksikon, ki nadaljuje delo Slovenskega biografskega leksikona, izjemne leksikografske publikacije, ki je izhajala celih 65 let (1925–1991). Prvi zvezek (osebnosti s priimki na črko A) v 189 razširjenih opisih predstavlja najvidnejše slovenske in s Slovenijo povezane osebnosti iz vseh obdobij naše zgodovine. Dopolnjuje ga spletni portal z naslovom Slovenska biografija, v kateri je trenutno okoli 5100 gesel.

Beseda leksikon je malce zavajajoča, saj je glavna odlika dela izčrpen in sorazmerno obsežen opis življenja in dela osebe. Poleg podrobnih stvarnih podatkov o rojstvu, šolanju in zaposlitvah, značilnih za leksikone, je pogosto predstavljeno tudi kulturnozgodovinsko ozadje posameznikovega dela in delovanja. Ker so avtorji gesel praviloma tudi strokovnjaki s področij, na katerih so delovale ali še delujejo predstavljene osebnosti, je vsebinska predstavitev še posebej temeljita in posodobljena z novimi spoznanji.

One of the central projects of ZRC SAZU is the Novi Slovenski biografski leksikon (New Slovenian Biographical Lexicon), which continues the work of the Slovenski biografski leksikon (Slovenian Biographical Lexicon), an outstanding lexicographical publication with no less than sixty-five years of publishing activity (1925–1991). The first volume (covering people with family names beginning in A) contains one hundred eighty-nine entries with extensive descriptions of prominent Slovenes and individuals that have been importantly linked to Slovenia throughout the history of the Slovenes. An online version of the NSBL is also planned as part of the Slovenska biografija (Slovenian Biography).

The word lexicon is somewhat misleading, as the major value of the work lies in the exhaustive and relatively comprehensive descriptions of the lives and works of selected individuals. In addition to detailed factual data on birth, education and employments which are typical of lexicons, this publication often presents the cultural-historical background of individuals’ work and engagement. The fact that the contributing authors normally possess authoritative knowledge of the fields in which the presented individuals were or have been engaged makes the biographical entries all the more complete and updated with the latest findings.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-645-8

Specifications

hardback • 16,8 × 24 • 372 pages • illustrated

Price

33,00 EUR (Regular)
29,00 EUR (Club)

E-publications