Novi Slovenski biografski leksikon. Drugi zvezek (B–Bla)

Uredila: Barbara Šterbenc Svetina
Leto: 2017


V drugem zvezku (osebnosti s priimki na črke B–Bla) Novega Slovenskega biografskega leksikona v 257 geslih nadaljujemo s predstavitvijo najvidnejših slovenskih in s Slovenijo povezanih osebnosti iz vseh obdobij naše zgodovine. Glavna odlika leksikona je izčrpen in sorazmerno obsežen opis življenja in dela osebe. Poleg podrobnih stvarnih podatkov o rojstvu, šolanju in zaposlitvah, značilnih za leksikone, je pogosto predstavljeno tudi kulturnozgodovinsko ozadje posameznikovega dela in delovanja. Ker so avtorji gesel praviloma tudi strokovnjaki s področij, na katerih so delovale ali še delujejo predstavljene osebnosti, je vsebinska predstavitev še posebej temeljita in posodobljena z novimi spoznanji.

Tiskano izdajo dopolnjuje spletni portal Slovenska biografija (www.slovenska-biografija.si ; urednica Petra Vide Ogrin, Biblioteka SAZU), v katerem je trenutno okoli 6000 gesel.Kazalo vsebine

Seznam gesel v drugem zvezku / List of entries in second volume

BAAR, Irena; BABAČIĆ, Esad; BABENBERŽANI (družina); BABIČ, Jože; BABNIK, Janko; BABNIK, Jožef Anton; BABNIK, Matej; BABUDER, Maks; BABUDRI, Francesco; BAČAR, Rafael; BAČAR, Stanislav; BAČER, Karel; BAČKO, Marjan; BADJURA, Metod; BADJURA, Milka; BADJURA, Rudolf; BADOVINAC, Ilija; BAGRJANA, Elisaveta; BAHOVEC, Fred; BAJC, Maks; BAJD, Barbara; BAJD, Tadej; BAJDE, Oton; BAJEC, Anton; BAJEC, Ivo; BAJEC, Jože; BAJIČ, Stojan Albert; BAJT, Aleksander; BAJT, Drago; BAJUK, Andrej; BAJUK, Marko; BAJZEK, Jože; BAJŽELJ, Ivan; BAJŽELJ, Uroš; BAKOŠ, Mihal; BAKOVIĆ, Gregor; BAKOVIĆ, Zorana; BALANT, Boris; BALANT, Jožef; BALANTIČ, France; BALATKA, Antonín; BALOH, Miha; BAMBERG, Fedor in Otomar; BAMBIČ, Milko; BAN, Ivo; BANCHIG, Giorgio; BANIČ, Janez; BANIČ, Jože; BANIČ, Stanko; BANOVEC, Svetozar; BANOVEC, Tomaž; BANTAN, Tone; BAR, Franci; BARADA, Tomaž; BARAGA, France; BARAGA, Friderik Irenej; BARAGA, Srečko; BARANJA, Miško; BARBARIČ, Štefan; BARBIČ, Ana; BARBO, Matjaž; BARBO-WAXENSTEIN (družina); BARIŠIČ, Ivo; BARIŠIĆ, Zdravko; BARLA, Mihal; BARLE, Janko; BARŠI, Jože; BARTELJ, Ludvik; BARTL, Alenka; BARTOL, Vladimir; BASAILOVIĆ, Miodrag; BASAJ, Jože; BASAR, Jernej; BASSIN, Aleksander; BASSIN, Borut; BAŠ, Angelos; BAŠ, Franjo, BAŠ, Meta; BAŠA, Ivan; BAŠA, Jožef; BATAGELJ, Marjan; BATIČ, Andrej; BATIČ, Franc; BATIČ, Stojan; BATIS, Janez, BATISTA, Milan, BATJEL, France; BATTELINO, Darinka; BATTELINO, Miloš; BATTELINO BARANOVIČ, Balbina; BAUDOUIN de COURTENAY, Jan Ignacy Niecisłav; BAUKART, Jan; BAUMKIRCHER, Andrej; BAVCON, Jože; BAVCON, Ljubo; BAVČAR, Evgen; BAVČAR, Igor; BAVČER, Martin; BAVDAŽ, Jurij; BAVDEK, Dušan; BAVDEK, Srdan Valentin; BAVEC, Miloš; BAXA, Simon; BEBLER, Aleš; BEBLER, Anton; BECK, vitez Günther; BEDINA, Katarina; BEDJANIČ, Milko; BEDJANIČ, Peter; BEDNARIK, Rado; BEGIĆ, Mirsad; BEKEŠ, Andrej; BELAJ, Vitomir; BELAK, Ljerka; BELAK, Stane; BELAR, Albin; BELAR, Leopold; BELDER KOVAČIČ, Jelena de; BELE, Venceslav; BELEC, Borut; BELEC, Ivan; BELEC, Teobald; BELIČIČ, Vinko; BELLE, Ivan; BELOPAVLOVIČ, Niko; BELTRAM, Vladislav; BEM, Zaviša; BENCE, Filip; BENČIČ, Dragomir; BENČINA, Dušan; BENEDETIČ, Filibert; BENEDIČIČ, Danilo; BENEDIK, Boris; BENEDIK, Božo; BENEDIK, Martin; BENEDIK, Metod; BENESCH, Ladislav plemeniti; BENET, Roman; BENHART, František; BENIGAR, Juan Ivan; BENIGER, Louis; BENIŠEK, Hilarij; BENKO, Dušan; BENKO, Ivan; BENKO, Josip; BENKO, Vladimir; BENKO iz Sočerge; BENKOVIČ, Alojzij; BENKOVIČ, Ivo; BENKOVIČ, Josip; BENKOVIČ, Rok; BERAN, Emerik; BERÁNEK, Jože; BERBUČ, Alfonz; BERCE, Boris; BERCE, Ivan; BERCE, Sonja; BERČIČ, Branko; BERČIČ, Herman; BERGAMO, Marija; BERGANT, Boris; BERGANT, Borut; BERGANT, Evgen Emerik; BERGANT, Evgen Marcel; BERGANT, Fortunat; BERGANT, Hubert; BERGANT, Milica; BERGER, Aleš; BERGER, Matjaž; BERGINC, Ivan; BERGLES, Ciril; BERKE, Blaž; BERKOPEC, Josip; BERKOPEC, Oton; BERLIČ, Tončka; BERMEŽ, Janez; BERNARD, Antonija; BERNARD, Emerik; BERNARD, Jakob; BERNEKER, Franc; BERNIK, Franc; BERNIK, France; BERNIK, Ivan; BERNIK, Janez; BERNIK, Jože; BERNIK, Stane; BERNJAK, Elizabeta; BERNOT, Alenka; BERNOT, Ciril; BERNOT, Dare; BERNOT, France; BERNOT, Natan; BERTHOLD, Avgust; BERTONCELJ, Aci; BERTONCELJ, Dinko; BERTONCELJ, Ivan; BERVAR, Gojko; BESEDNJAK, Angel; BESEDNJAK, Engelbert; BESLIČ, Jože; BEŠTER, Avgust Veličan; BEŠTER, Mara; BEŠTER ROGAČ, Marija; BEŠTER TURK, Marja; BETETTO, Evgen; BETETTO, Julij; BETETTO, Milan; BEVC, Jože; BEVK, France; BEVK, Marjan; BEVK, Nikolaj; BEVK, Samo; BEVK, Stanislav; BEZIĆ, Jerko; BEZJAK, Janko; BEZLAJ, France; BEZLAJ, Jiři; BEZLAJ, Peter; BEŽAN, Marjan; BEŽEK, Viktor; BIATZOVSKY, Ivan; BIBER, Dušan; BIBIČ, Adolf; BIBIČ, Bratko; BIBIČ, Polde; BIDOVEC, Andrej; BIDOVEC, Ferdo; BIERTI, Osvaldo; BIKAR, Alenka; BILAĆ, Borut; BILAĆ, Britta; BILBAN, Matija; BILC, France; BILC, Janez; BILIMOVIČ, Aleksander Dimitrijevič; BILLICHGRÄZ (družina); BINTER, Bogdan; BIROLLA, Gvidon; BIRSA, Valter; BITENC, Anton; BITENC, Demeter; BITENC, Franc; BITENC, Janez; BITENC, Mirko; BITENC SAMEC, Marija; BITTNER, Alexander; BIZJAK (družina); BIZJAK, Ivan; BIZJAK, Janez; BIZJAK, Jurij; BIZJAK, Milko; BIZOVIČAR, Milan; BLANKIN, Evgen; BLATNIK, Andrej; BLATNIK, John; BLAZNIK, Jožef; BLAZNIK, Pavle; BLAŽIČ, Viktor; BLAŽKO, MihaelŠe ...

Ivo Žajdela: BIOGRAFSKI LEKSIKON; Družina 11.6.2017

Novi Slovenski biografski leksikon; Reporter 22.5.2017

Miha Naglič: NOVI SLOVENSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON; Gorenjskiglas.si 14.5.2017, Gore-ljudje.net 15.5.2017

Brigita Mohorič: IZID NOVEGA BIOGRAFSKEGA LEKSIKONA SLOVENIJE; Radio Slovenija 3, Svet kulture 18.4.2017Redna cena
33,00 €

Spletna cena
29,70 €


Ključne besede
biografski leksikoni
Slovenci
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR