Odborniki in članstvo podružnic Družbe sv. Cirila in Metoda 1885–1918.

Author: Andrej Vovko
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2004price


Keywords
Austria-Hungary
Družba sv. Cirila in Metoda (society)
education
members
Slovenes
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR