Odborniki in članstvo podružnic Družbe sv. Cirila in Metoda 1885–1918.

Avtor: Andrej Vovko
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2004


Družba sv. Cirila in Metoda je bila ustanovljena leta 1885 kot slovenska zasebna šolska narodnoobrambna organizacija. Nedvomno je prispevala odločilen delež h krepitvi slovenske narodnostne (samo)zavesti v času, ko so se razmere v habsburški monarhiji na narodnostnem področju zelo zaostrile. Zlasti se je skušala postaviti po robu nemškemu in italijanskemu raznarodovalnemu delovanju na šolskem področju.

V knjigi je v obliki tabel in preglednic prikazano delovanje vseh 336 podružnic slovenske Družbe sv. Cirila in Metoda, ki so jih ustanovili na ozemlju habsburške monarhije v obdobju 1885–1918. V njih je zajetih več kot 6.500 odbornic in odbornikov, ki so delovali v omenjenem obdobju.

Ključne besede
Avstro-Ogrska
člani
Družba sv. Cirila in Metoda
izobraževanje
Slovenci
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR