Naslov:
Odborniki in članstvo podružnic Družbe sv. Cirila in Metoda 1885–1918
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Življenja in dela II. Biografske in bibliografske študije 2
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Družba sv. Cirila in Metoda je bila ustanovljena leta 1885 kot slovenska zasebna šolska narodnoobrambna organizacija. Nedvomno je prispevala odločilen delež h krepitvi slovenske narodnostne (samo)zavesti v času, ko so se razmere v habsburški monarhiji na narodnostnem področju zelo zaostrile. Zlasti se je skušala postaviti po robu nemškemu in italijanskemu raznarodovalnemu delovanju na šolskem področju.

V knjigi je v obliki tabel in preglednic prikazano delovanje vseh 336 podružnic slovenske Družbe sv. Cirila in Metoda, ki so jih ustanovili na ozemlju habsburške monarhije v obdobju 1885–1918. V njih je zajetih več kot 6.500 odbornic in odbornikov, ki so delovali v omenjenem obdobju.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-45-7

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 520 strani