Poezija in smrt. Pesnikovo sta življenje

Edited by: Neža Zajc
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2019


The book explores the close association between death and poetry as it has been reflected from the beginnings of poetry till today. Although merely hinted at in the present volume, the role played by death in the history of literary production is an obvious one. Diverse approaches elaborate on the concepts of topicalisation, imagination and constellation of death-related motifs and themes in literature, thus opening up fundamental poetological crossways. Death as the basic matrix of human thought manifested in poetry becomes a poetry fixture. Paradoxically, poetry, which is capable of ontological and eschatological dimensions, replies to questions about the so-called eternal truths with life – again in the language of poetry. This forms the subject of the second half of the monograph. The book is a collection of studies and reflections authored by scholars and poets, which afford a deeper insight into the creativity of several Slovenian and non-Slovenian poets (F. Prešeren, G. Leopardi, A. S. Pushkin, C. Baudelaire, W. B. Yeats, A. Gradnik, A. Akhmatova, G. Strniša, V. Memon), transcending a monolithic conception of poetry.Table of content

Neža Zajc: Predgovor

I. Poezija in Smrt
Neža Zajc (spremna beseda): Uvod v zgodovino pesniškega ustvarjanja v posvečenosti
Irena Avsenik Nabergoj: Tek časa in pesnikovo simbolno izražanje predsmrtne agonije v psalmu 22
Neža Zajc: Sv. Maksim Grek o nesmrtnosti smrti in odmev bizantinskega poetičnega izročila
Janko Kos: Prešernova pesniška misel o smislu smrti
Igor Grdina: Eshatologija brez transcendence?
Nada Grošelj: Starost in smrt v pesništvu in filozofiji Williama Butlerja Yeatsa
Blaž Podlesnik: Obrt in smrt (tema smrti v pozni liriki A. Ahmatove)
Neža Zajc: Neminulost (ali Smrt–Misel–Pesem, poetski trikotnik ne le) v poeziji Anne Andrejevne Ahmatove
Brane Senegačnik: VITA VITAE MEAE: O poeziji in smrti
Denis Poniž: Vladimir Memon in zavedanje (lastne) smrti v pesmi El Angel exterminador
Vinko Moderndorfer: Poezija in smrt – pesnikov avtoportret

II. Poezija kot (pesnikovo) življenje
Martina Ožbot: Giacomo Leopardi – praksa jezikovne pesniške kreacije in stališča o jeziku kot kolektivnem fenomenu
Igor Grdina: Prešeren – enciklopedični pesnik
Neža Zajc: Pojmovanje lirike, smrti in pesniškega življenja v poetikah F. Prešerna in A. S. Puškina
Brane Senegačnik: Poezija – oblika, ki je snov, ki je življenje
Denis Poniž: Gregor Strniša, pesnik ljubezni, življenja in smrti
Igor Žunkovič: Strniševi pojmovanji fizike in metafizike kot vira post-humanistične etike
Dejan Kos: Poezija kot življenje v smrti

Podatki o avtorjih
Povzetki prispevkov v slovenščini in angleščini
Imensko kazaloMore ...Price (Regular)
19.00€

Price (Club)
15.00€
More about the price


Keywords
collective volume
death
literary history
literary studies
poetry
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR