Naslov:
Poezija in smrt. Pesnikovo sta življenje
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Življenja in dela XIX. Kulturnozgodovinske študije 4
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga govori o tesni navezanosti smrti in poezije, kot se je odražala od začetkov pesnjenja do današnjih dni. Vloga smrti v zgodovini literarnega ustvarjanja je očitna, čeprav v tej knjigi zgolj sugerirana. Različne obravnave nadgrajujejo pojme tematizacije, imaginacije in konstalacije motivno-tematskega opomenjanja smrti v literaturi, odpirajo pa temeljna poetološke razpotja. Smrt kot osnovna matrika človeškega mišljenja, ki se manifestira v poeziji, prehaja v poetično stalnico. Na ta način poezija, sposobna ontološko-eshatoloških dimenzij, na vprašanja o t. i. večnih resnicah, ki se zastavljajo ob tem, paradoksalno odgovarja z življenjem – prav tako v jeziku poezije. O slednjem govori drugi del knjige. V tej publikaciji je mogoče brati raziskave in refleksije izpod peresa znanstvenikov in pesnikov, ki ponujajo globlji vpogled v ustvarjanje nekaterih domačih in tujih pesnikov (F. Prešeren, G. Leopardi, A. S. Puškin, C. Baudelaire, W. B. Yeats, A. Gradnik, A. Ahmatova, G. Strniša, V. Memon) ter hkrati z vsakim prispevkom monolitno razmišljanje o poeziji tudi presegajo.

Kazalo vsebine

Neža Zajc: Predgovor

I. Poezija in Smrt
Neža Zajc (spremna beseda): Uvod v zgodovino pesniškega ustvarjanja v posvečenosti
Irena Avsenik Nabergoj: Tek časa in pesnikovo simbolno izražanje predsmrtne agonije v psalmu 22
Neža Zajc: Sv. Maksim Grek o nesmrtnosti smrti in odmev bizantinskega poetičnega izročila
Janko Kos: Prešernova pesniška misel o smislu smrti
Igor Grdina: Eshatologija brez transcendence?
Nada Grošelj: Starost in smrt v pesništvu in filozofiji Williama Butlerja Yeatsa
Blaž Podlesnik: Obrt in smrt (tema smrti v pozni liriki A. Ahmatove)
Neža Zajc: Neminulost (ali Smrt–Misel–Pesem, poetski trikotnik ne le) v poeziji Anne Andrejevne Ahmatove
Brane Senegačnik: VITA VITAE MEAE: O poeziji in smrti
Denis Poniž: Vladimir Memon in zavedanje (lastne) smrti v pesmi El Angel exterminador
Vinko Moderndorfer: Poezija in smrt – pesnikov avtoportret

II. Poezija kot (pesnikovo) življenje
Martina Ožbot: Giacomo Leopardi – praksa jezikovne pesniške kreacije in stališča o jeziku kot kolektivnem fenomenu
Igor Grdina: Prešeren – enciklopedični pesnik
Neža Zajc: Pojmovanje lirike, smrti in pesniškega življenja v poetikah F. Prešerna in A. S. Puškina
Brane Senegačnik: Poezija – oblika, ki je snov, ki je življenje
Denis Poniž: Gregor Strniša, pesnik ljubezni, življenja in smrti
Igor Žunkovič: Strniševi pojmovanji fizike in metafizike kot vira post-humanistične etike
Dejan Kos: Poezija kot življenje v smrti

Podatki o avtorjih
Povzetki prispevkov v slovenščini in angleščini
Imensko kazalo

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0159-6

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 356 strani

Cena

19,00 EUR (redna)
15,00 EUR (klubska)