Title:
Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo. Pripovedno žarišče v Salustijevih monografijah
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

Uvod

Priscorum Catonisque verborum ineruditissimus fur
Historiografski viri, forma in slog
Virtus sallustiana

Naratološka izhodišča
Pripoved
Pripovedovanje
Pripovedni glas: kdo pripoveduje?
Avtor, implicirani avtor, pripovedovalec
Pripovedni način: kdo vidi?
Pripovedno gledišče, pripovedno žarišče

De Catilinae coniuratione
Prolog
»Prolog 1.1–4.5«
Igitur de Catilinae coniuratione paucis absolvam ...
»Razširjeni prolog 6.1–13.5«
14.1–16.5: Katilina in njegovi sozarotniki
17.1–7: Prvo srečanje zarotnikov
18.1–19.6: Zastranitev o prvi zaroti
20.1–22.3: Katilinov govor zarotnikom
23.1–26.5: Od junija 64 do volitev l. 63
27.1–36.3: Zarota do Katilinovega bega iz rima
39.6–47.4: Vloga Alobrogov v zaroti
48.1–55.6: Zadušitev zarote v Rimu
50.1–55.6: Razprava v senatu 5. decembra
56.1–61.9: Konec zarote

Bellum Iugurthinum
Prolog
Bellum scripturus sum ...
5.4–19.8: ἀρχαιολογία
20.1–29.7: Obleganje Cirte in začetek vojne
30.1–42.5: Memijev govor – drugo leto vojne – Quaestio Mamilia – strankarstvo v Rimu
43.1–62.10: Metel
63.1–79.10: Marij – konec Metelovega poveljstva – zastranitev o Filenih
84.1–94.7: Po zamenjavi vrhovnega poveljstva
95.1–114.4: Sula

Zaključki

Summary

Viri in literatura
Izdaje besedil in komentarji
Sekundarna literatura na temo Salustijevih monografij
Sekundarna literatura na temo naratoloških izhodišč

Imensko in stvarno kazalo

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0239-5

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 246 pages

Price

23,00 EUR (Regular)
18,00 EUR (Club)

E-publications