Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo. Pripovedno žarišče v Salustijevih monografijah

Author: Gregor Pobežin
Year: 2019Table of content

Predgovor

Uvod

Priscorum Catonisque verborum ineruditissimus fur
Historiografski viri, forma in slog
Virtus sallustiana

Naratološka izhodišča
Pripoved
Pripovedovanje
Pripovedni glas: kdo pripoveduje?
Avtor, implicirani avtor, pripovedovalec
Pripovedni način: kdo vidi?
Pripovedno gledišče, pripovedno žarišče

De Catilinae coniuratione
Prolog
»Prolog 1.1–4.5«
Igitur de Catilinae coniuratione paucis absolvam ...
»Razširjeni prolog 6.1–13.5«
14.1–16.5: Katilina in njegovi sozarotniki
17.1–7: Prvo srečanje zarotnikov
18.1–19.6: Zastranitev o prvi zaroti
20.1–22.3: Katilinov govor zarotnikom
23.1–26.5: Od junija 64 do volitev l. 63
27.1–36.3: Zarota do Katilinovega bega iz rima
39.6–47.4: Vloga Alobrogov v zaroti
48.1–55.6: Zadušitev zarote v Rimu
50.1–55.6: Razprava v senatu 5. decembra
56.1–61.9: Konec zarote

Bellum Iugurthinum
Prolog
Bellum scripturus sum ...
5.4–19.8: ἀρχαιολογία
20.1–29.7: Obleganje Cirte in začetek vojne
30.1–42.5: Memijev govor – drugo leto vojne – Quaestio Mamilia – strankarstvo v Rimu
43.1–62.10: Metel
63.1–79.10: Marij – konec Metelovega poveljstva – zastranitev o Filenih
84.1–94.7: Po zamenjavi vrhovnega poveljstva
95.1–114.4: Sula

Zaključki

Summary

Viri in literatura
Izdaje besedil in komentarji
Sekundarna literatura na temo Salustijevih monografij
Sekundarna literatura na temo naratoloških izhodišč

Imensko in stvarno kazaloMore ...Regular price
23.00 €

Online price
20.70 €


Keywords
ancient historiography
ancient Rome
Antiquity
historians
historiography
naratology
Roman historiography
Roman literature
Sallustius Crispus
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR