Title:
Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini. Jugoslovanski klub v parlamentarnem življenju Kraljevine SHS 1919–1929
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga vsebinsko dopolnjuje in nadgrajuje Rahtenovo monografijo o SLS v dunajskem parlamentu (kjer je osvetlil čas od 1897 do 1914) in njegovo doktorsko disertacijo o dr. Janku Brejcu (1869–1934). V študiji je predstavljeno delovanje Jugoslovanskega kluba, v katerem so bili skupaj z manjšo skupino hrvaških in vojvodinskih parlamentarcev predvsem zastopniki Slovenske ljudske stranke (SLS). Knjiga temelji na stenografskih zapisnikih Začasnega narodnega predstavništva, Ustavotvorne skupščine in Narodne skupščine Kraljevine SHS.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-53-7

Specifications

paperback • 14 × 21 cm • 168 pages

Price

not for sale

E-publications