Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini. Jugoslovanski klub v parlamentarnem življenju Kraljevine SHS 1919–1929

Author: Andrej Rahten
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2002price


Keywords
contemporary history
members of parliament
parliaments
political history
political parties
Slovenes
Slovenian People's Party
Yugoslav Club
Yugoslavia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR