Skip to main content
Soška fronta 1915–1917. Kultura spominjanja.


Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 2010Table of content

Feliks J. Bister, Predgovor

Feliks J. Bister, Zgodovinopisje kot družbenopolitična naloga, In memoriam prof. dr. Karl Stuhlpfarrer (1941–2009)

Igor Grdina – Oto Luthar, »Naj se konča« Vsakdanji spomin in podoba »drugega« v (popularnih) interpretacijah I. svetovne vojne

Gustavo Corni, Italijani, Avstrijci, Nemci v diplomaciji in na fronti

Marija Wakounig, Ženske v prvi svetovni vojni, Znanstevenoraziskovalni desiderat slovenske historiografije

Manfried Rauchensteiner, Zgodovina spomina: preobrazba prve svetovne vojne

Rok Stergar, Vojna in mir v slovenski publizistiki in politiki med 1866 in 1914

Marta Verginella, Velika vojna med spominom in pozabo

Petra Svoljšak, »Smo ko brez gnezda plašne ptice« (Alojz Gradnik, Molitev beguncev). Slovenski begunci v Italiji in Avstro-Ogrski

Irena Novak-Popov, Slovenski dnevniki iz prve svetovne vojne

Vincenc Rajšp, Odnosi med državo in klerom v prvi svetovni vojni na primeru škofij Krk in Ljubljana

Vasja Klavora, Uporaba bojnih plinov na soškem bojišču v letih 1916–1917

Štefan Pinter, Soška fronta v pouku zgodovine v Avstriji, Sloveniji in Italiji

Walter Lukan, Soška fronta v zrcalu vojne razglednice

Avtorji
price
sold out


Keywords
Battle at Isonzo
collective volume
World War 1914-1918
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR