Skip to main content
Soška fronta 1915–1917. Kultura spominjanja.


Uredil: Vincenc Rajšp
Leto: 2010


Na soški fronti 1915–1917 so se borili vojaki srednjeevropskih narodov. Pričujoča knjiga prinaša poglede sodobnih zgodovinarjev na takratno vojno dogajanje iz različnih zornih kotov. Poudarek je na spominih prebivalstva, ki na fronti ni neposredno sodelovalo, je pa čutilo vse razsežnosti trpljenja prve svetovne vojne. Med takšnimi temami so poglavja o ženskah, beguncih in odnosu vojaških oblasti do civilnega prebivalstva in duhovščine. Pomembna je tudi kritična presoja spominske literature in njena transformacija v časovnem oddaljevanju od prvotnih dogodkov in objava 83 tematsko izbranih vojnih razglednic. Na voljo tudi v nemščini.Kazalo vsebine

Feliks J. Bister, Predgovor

Feliks J. Bister, Zgodovinopisje kot družbenopolitična naloga, In memoriam prof. dr. Karl Stuhlpfarrer (1941–2009)

Igor Grdina – Oto Luthar, »Naj se konča« Vsakdanji spomin in podoba »drugega« v (popularnih) interpretacijah I. svetovne vojne

Gustavo Corni, Italijani, Avstrijci, Nemci v diplomaciji in na fronti

Marija Wakounig, Ženske v prvi svetovni vojni, Znanstevenoraziskovalni desiderat slovenske historiografije

Manfried Rauchensteiner, Zgodovina spomina: preobrazba prve svetovne vojne

Rok Stergar, Vojna in mir v slovenski publizistiki in politiki med 1866 in 1914

Marta Verginella, Velika vojna med spominom in pozabo

Petra Svoljšak, »Smo ko brez gnezda plašne ptice« (Alojz Gradnik, Molitev beguncev). Slovenski begunci v Italiji in Avstro-Ogrski

Irena Novak-Popov, Slovenski dnevniki iz prve svetovne vojne

Vincenc Rajšp, Odnosi med državo in klerom v prvi svetovni vojni na primeru škofij Krk in Ljubljana

Vasja Klavora, Uporaba bojnih plinov na soškem bojišču v letih 1916–1917

Štefan Pinter, Soška fronta v pouku zgodovine v Avstriji, Sloveniji in Italiji

Walter Lukan, Soška fronta v zrcalu vojne razglednice

Avtorji
Cena
razprodano


Ključne besede
soška fronta
svetovna vojna 1914-1918
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR