Gregor Pobežin, PhD

Research Associate, Head of the Institute, Associate Professor+386 1 47 06 527

gregor.pobezin@zrc-sazu.siPOBEŽIN, Gregor. »Dihotomija človeškega in živalskega : Salustij in (nekateri) njegovi zgledi«. Keria 15/1 (2013), str. 105–118.

POBEŽIN, Gregor. »Napis na piranski sliki 'Čudež sv. Jurija': poskus jezikovne, vsebinske in stilistične interpretacije«. Annales, Series historia et sociologia 22/1 (2012), str. 85–92.

KAMIN KAJFEŽ, Vesna, POBEŽIN, Gregor. »Koprski škof Paolo Naldini (1632-1713), njegova oporoka in njegovo zadnje počivališče v cerkvi sv. Blaža v Kopru = Il vescovo capodistriano Paolo Naldini (1632-1713), il suo testamento e la sua ultima dimora nella chiesa di San Biagio a Capodistria«. Zbornik za umetnostno zgodovino 48 (2012), str. 67–91, 241–242.

POBEŽIN, Gregor. Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo: pripovedno žarišče v Salustijevih monografijah. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011.

LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada. Zgodovina historične misli 1&2: od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016.

Biographies, mentalities, epochs 2015‒2019 (research programme • 01. january 2015 - 31. december 2019)
Keywords
Roman historiographers
Greek historiographers
Greek and Roman period
historiography
classical philology
antiquity