18

JUN

11:00

Na vrhovih in v globelih Balkana: vojna v jugovzhodni Evropi od srednjega veka do Tretjega ReichaOsnovni Podatki

18. junij 2011 ob 11:00
Dvorana »Fundacije Poti miru v Posočju«

Organizator: Fundacija Poti miru v Posočju


Opis

 

 

Predavatelji:

Pavlina Bobič, Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, Ljubljana

Igor Grdina, Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, Ljubljana

Lothar Höbelt, Oddelek za zgodovino, Univerza na Dunaju

Peter Lieb, Oddelek za vojne študije,

Kraljeva vojaška akademija Sandhurst

Sean McKnight, akademski direktor,

Kraljeva vojaška akademija Sandhurst

Renato Podbersič, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana.

Chris Pugsley, Oddelek za vojne študije,

Kraljeva vojaška akademija Sandhurst

Andrej Rahten, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU, Ljubljana

Hew Strachan, Fakulteta za novejšo zgodovino, Univerza v Oxfordu.

Matthias Strohn, Oddelek za vojne študije,

Kraljeva vojaška akademija Sandhurst.

Andreja Valič, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana.

 

Predavanja bodo v angleškem jeziku.

Simpozij je finančno podprla ARRS.

 

SOBOTA, 18. junij 2011

11.00 Pozdravne besede

11.10 Hew Strachan (Oxford), Nauki z Balkana: zgodovina bojevanja v Evropi – pogled z vzhoda

11.50 Diskusija

12.10 Odmor

12.20 Panel 1

Moderator: Chris Pugsley (Sandhurst)

Sean McKnight (Sandhurst), Srednjeveški vojaški ritem Balkana: pot v sedanjost ali zgodovinska kurioziteta

Lothar Höbelt (Dunaj), Divji vzhod habsburške monarhije: »mejni« problemi baroka

13.00 Diskusija

13.20 Kosilo

13.50 Panel 2

Moderator: Peter Lieb (Sandhurst)

Andrej Rahten (Ljubljana), Balkan v načrtih avstro-ogrskih visokih armadnih krogov med prvo svetovno vojno

Chris Pugsley (Sandhurst), Bitka za Gallipoli

Pavlina Bobič (Ljubljana), Sovražnik pred vrati: »čudoviti maj« 1915 in vstop Italije v vojno

Matthias Strohn (Sandhurst), Bavarski pehotni polk Leib v 12. soški bitki in po njej

15.10 Diskusija

15.40 Odmor

16.00 Panel 3

Moderator: Matthias Strohn (Sandhurst)

Igor Grdina (Ljubljana), Smisel in nesmisel aprilske vojne 1941

Peter Lieb (Sandhurst), Protipartizansko bojevanje v večetničnem prostoru: operacijska cona Jadransko Primorje 194345

Renato Podbersič (Ljubljana), Vzpostavitev komunistične oblasti v Sloveniji med drugo svetovno vojno

Andreja Valič (Ljubljana), Maj 1945: konec vojne? Primer Slovenije

17.20 Diskusija

17.45 Hew Strachan (Oxford): Sklepne ugotovitve in zaključek simpozija