Skip to main content

Slovensko slovstvo v neznanih rokopisih med reformacijo in romantiko: informacijsko-tehnološko podprte analize in znanstvene objave

Opis

S projektom nameravamo sistematično proučiti slovenske rokopise zgodnjega novega veka do srede 19. stoletja. V dosedanjem delu se je pokazalo, da v raznih arhivskih zbirkah po Sloveniji in v zamejstvu obstaja še več slovenskih rokopisnih besedil, ki jih literarna zgodovina nima v evidenci. O teh in mnogih drugih, komaj znanih rokopisih ne vemo, kakšna besedila vsebujejo, kdo so njihovi avtorji in kako so nastala. Gre za del slovenske literarne kulture, ki je do danes ostal v senci.

V okviru glavnih ciljev projekta bomo zato sistematično preiskali možna nahajališča še neznanih rokopisov; te bomo opisali po enotni, mednarodno uveljavljeni metodi (TEI Guidelines) in podatke bomo objavljali v nastajajočem »Registru rokopisov slovenskega slovstva«; izbrana besedila bomo analizirali in objavili v znanstvenokritičnih izdajah na portalu eZISS. Nadejamo se, da bodo odkriti teksti in s tem povezane analize prispevali k razumevanju rokopisne kulture kot vitalnega dela slovenskega slovstva novega veka in k novemu ovrednotenju vloge tega slovstva v slovenski literarni zgodovini.


Rezultati

Golec, Boris. Slovenske oporoke in prisežna besedila o oporokah (1671–1850). Ur. Matija Ogrin. Ljubljana: Založba ZRC, 2017.

Ogrin, Matija (ur. z Erichom Prunčem). Kapelski pasijon: znanstvenokritična izdaja. Ljubljana: Založba ZRC; Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2016.

Ogrin, Matija. Manuscripts of Slovenian Peasant Writers and Readers. V: Reading and Writing from Below. Ur. Ann-Catrine Edlund, T. G. Ashplant in Anna Kuismin. Umeå: Umeå University; Royal Skyttean Society, 2016. 133–148.

Avsenik Nabergoj, Irena. Izvori in tradicija literarne zvrsti vita Christi v Poljanskem rokopisu. Bogoslovni vestnik 76.3–4 (2016): 585–596.

Erjavec, Tomaž (z Yvesom Scherrerjem). Modernising Historical Slovene Words. Natural Language Engineering 22.6 (2016): 881–905.

Erjavec, Tomaž (z Alenko Jelovšek). A Corpus-based Diachronic Analysis of Slovene Clitics. New Methods in Historical Corpora. Ur. Paul Bennett idr. Tübingen: Narr Verlag, 2013. 117–126.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
digitalna humanistika
elektronske izdaje
razsvetljenstvo
barok
rokopisi
slovensko slovstvo