Opis

Zbornik se loteva tematizacije doslej neopažene zveze med eliminacionizmom in emancipacijo. Obe težnji, ki sta močno zaznamovali modernizacijske procese v novoveški Evropi, se v različnih epohah in situacijah nista samo izpodrivali, marveč tudi izmenjevali. Temeljno vprašanje, ki se ga pri analizi številnih konkretnih primerov lotevajo avtorji zbornika, je: čemu doslej nobena emancipacija ni mogla brez eliminacionizma, torej brez izključevanja in izbrisovanja. Prav s tem se je emancipacija usodno omejila. Emancipacija in eliminacionizem sta v zborniku obravnavana kot pojma, ki zaobsegata celotno področje kulture; nikakor nista omejena samo na politiko ali gospodarstvo, kjer je njena prisotnost najočitnejša.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-422-5

Specifikacija

mehka vezava • 14,8 × 21 cm • 132 strani

Cena

9,00 EUR (redna)
6,00 EUR (klubska)